Norwegian version of this page

Find your safety representative

According to the Working Environment Act, the safety representative shall safeguard the interests of staff in matters relating to the working environment  andshould take action if there is doubt that the conditions might affect life and health. The duties of the safety representative are described in §6-2 of the Working Environment Act . 

Her find you more information on the safety representatives at the University.

Election period: 2019-2021

 

Protected area Safety representative
Bioanalytisk kjemi Marita Clausen
Biomolekyler mm Henrik Vinther Sørensen
Soft matter Josefine Eilsø Nielsen
Miljøvitenskap Tomas Mikoviny
Syntese + Katalyses laboratorier for organisk kjemi + polymerkjemi’s lokaler i østfløy Dirk Petersen
Katalyse (unntatt laboratorier med organisk kjemi).

Sigurd Øien-Ødegaard

Georgios Kalantzopoulos

Funksjonelle uorganiske materialer Jesper Bennetsen
Verkstedene Behzad Foroughinejad
Sentrallager+ administrasjon

Magda Grabska-Makulus

Seksjon for Elektrokjemi og Strukturfysikk i forskningsparken.

Tor Svendsen Bjørheim

Laboratorieundervisningssalene +auditoriene Massoud Kaboli
Skolelaboratoriet Karoline Fægri
Teoretisk kjemi Simen Reine

Ledende verneombud: Behzad Foroughinejad.

Published Aug. 29, 2019 11:27 AM - Last modified May 15, 2020 2:06 PM