trulsg

Image of person
Could not get user data from external service

Academic interests

Chemical education

Teaching

NAT2000 – Practical science for teachers, designing and running in-service training courses for teachers, writing textbooks for A-level chemistry in Norway.

Background

Ph.D. University of Bristol 1976
 

Tags: Teaching materials, Chemical education, Assesments, Experiments, Curriculum, School laboratory

Publications

 • Eggen, Per-Odd; Kvittingen, Lise & Grønneberg, Truls (2007). Small-scale and low-cost electrodes for "standard" reduction potential measurements. Journal of Chemical Education.  ISSN 0021-9584.  84(4)
 • Eggen, Per-Odd; Grønneberg, Truls & Kvittingen, Lise (2006). Small-scale and low-cost galvanic cells. Journal of Chemical Education.  ISSN 0021-9584.  83, s 1201- 1203
 • Eggen, Per-Odd; Grønneberg, Truls & Kvittingen, Lise (2005). Galvanic cells. Small-Scale and Low-Cost. Journal of Chemical Education.  ISSN 0021-9584.  August Show summary

View all works in Cristin

 • Hannisdal, Merete; Pedersen, Bjørn; Grønneberg, Truls Ø & Ringnes, Vivi (2013). Kjemien stemmer, Kjemi 2, grunnbok. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202396725.  279 s.
 • Hannisdal, Merete; Ringnes, Vivi; Skaugrud, Brit & Grønneberg, Truls Ø (2013). Kjemien stemmer, Kjemi 2, studiebok. Cappelen Damm.  ISBN 9788202403508.  255 s.
 • Grønneberg, Truls Ø; Hannisdal, Merete; Pedersen, Bjørn & Ringnes, Vivi (2008). Kjemien stemmer : kjemi 2 grunnbok. Cappelen Damm AS.  ISBN 978-82-02-26713-1.  260 s.
 • Grønneberg, Truls Ø; Hannisdal, Merete; Pedersen, Bjørn & Ringnes, Vivi (2007). Kjemien stemmer KJEMI 1 Grunnbok. Cappelens Forlag AS.  ISBN 978-82-02-26593-9.  231 s. Show summary
 • Grønneberg, Truls Ø & Pedersen, Bjørn (2005). Innføring i kjemi på universitetsnivå. Skolelaboratoriet - kjemi.  ISBN 82-91183-06-6.  156 s.
 • Grønneberg, Truls Ø; Ringnes, Vivi; Pedersen, Bjørn & Hannisdal, Merete (2004). Kjemien stemmer Forkurs. J.W. Cappelens Forlag AS.  ISBN 82-02-23750-5.  176 s.
 • Grønneberg, Truls Ø; Hannisdal, Merete; Pedersen, Bjørn & Ringnes, Vivi (1998). Kjemien stemmer 3KJ. Studiebok. J.W. Cappelens Forlag AS.  ISBN 82-02-17248-9.  288 s. Show summary
 • Grønneberg, Truls Ø; Hannisdal, Merete; Pedersen, Bjørn & Ringnes, Vivi (1998). Kjemien stemmer. 3KJ Grunnbok. J.W. Cappelens Forlag AS.  ISBN 82-02-17246-2.  271 s. Show summary
 • Grønneberg, Truls Ø; Hannisdal, Merete; Pedersen, Bjørn & Ringnes, Vivi (1997). Kjemien stemmer. 2KJ. Grunnbok. Cappelen Damm AS.  ISBN 82-02-16465-6.  277 s. Show summary
 • Grønneberg, Truls Ø; Hannisdal, Merete; Pedersen, Bjørn & Ringnes, Vivi (1997). Kjemien stemmer. 2KJ. Studiebok. Cappelen Damm AS.  ISBN 82-02-16467-2.  183 s. Show summary

View all works in Cristin

 • Grønneberg, Truls Ø & Pedersen, Bjørn (2016). Kjemi tar tid. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (1), s 86- 89
 • Eggen, Per-Odd; Kvittingen, Lise; Grønneberg, Truls; Mutolo, Paul; Earle, Jane & Dilley, Kevin (2008). Build a Fuel Cell. [www ].
 • Hugerat, Muhamad; Schwartz, Peter; Livneh, Mordechai; Eggen, Per-Odd; Grønneberg, Truls & Kvittingen, Lise (2006). Microscale Chemistry - Experimentation For All Ages, side 119-120: Simple electrochemical cells.
 • Grønneberg, Truls Ø (2005). Kjemi video etter emne. [www ].
 • Eggen, Per-Odd; Grønneberg, Truls & Kvittingen, Lise (2004). Electrochemistry by simple means.
 • Thon, Egil; Grønneberg, Truls Ø; Ransedokken, Olgunn & Bay, Tone (1999). Videogram Modulbasert videreutdanning i naturfag Kjemi I, Biologi I og II. Show summary
 • Ringnes, Vivi; Grønneberg, Truls Ø; Lie, Svein; Sand, Olav & Sjøberg, Svein (1984). Naturfag. Innstilling fra en arbeidsgruppe. Grunnskolerådets læreplandebatt.

View all works in Cristin

Published Nov. 11, 2010 9:00 AM - Last modified Feb. 11, 2011 10:12 AM