Ny internasjonal lærebok utgitt fra fagmiljøet i bioanalyse ved Farmasøytisk Institutt

Rett før sommeren ble læreboka «BIOANALYSIS OF PHARMACEUTICALS» utgitt på forlaget WILEY (UK), og fire av forfatterne – Leon Reubsaet, Trine Grønhaug Halvorsen, Astrid Gjelstad, og Stig Pedersen-Bjergaard – er ansatt ved Farmasøytisk institutt på Universitetet i Oslo. Læreboka i bioanalyse har fokus på hvordan man måler mengden av legemidler i blod, urin, og spytt fra pasienter og forsøksdyr. Dette er viktig kunnskap for blant annet farmasøyter, og bioanalyser utføres daglig i meget stort antall på sykehus, i farmasøytisk industri, kontraktlaboratorier, rettskjemiske laboratorier og på dopinglaboratorier. 
Læreboka er skrevet sammen med kolleger fra Københavns Universitet (Steen Honoré Hansen) og fra legemiddelfirmaet Lundbeck i Danmark (Martin Jørgensen og Morten A. Kall) for å gi boken internasjonal forankring, og for å sikre at fremstillingen er i tråd med hvordan faget bioanalyse utøves utenfor universitetene. Læreboken diskuterer det teoretiske grunnlaget for de ulike teknikkene som brukes, men legger særlig vekt på hvordan disse anvendes i praktisk laboratoriearbeid. På dette området er læreboken unik, siden den gjennomdiskuterer en rekke praktiske eksempler innen terapeutisk legemiddel monitorering, rusmiddelkontroll og dopinganalyse.
Bokprosjektet har vært spennende og lærerikt. Forfatterteamet har vært sammensatt av fagpersoner både med lang og noe kortere erfaring innen faget bioanalyse, noen med tidligere erfaringer fra utgivelse av internasjonale lærebøker og noen uten denne erfaringen. Bredde i forfatterteamet har vært viktig for å lage en bok med en spennende og litt utradisjonell profil, og for å motivere yngre forskere til å skrive internasjonale lærebøker. 

Published Mar. 8, 2016 3:05 PM - Last modified Aug. 6, 2019 1:29 PM