Completed Master thesis

Here is a overview of previous Master thesis completed at the Group of Environmental Chemistry since 1989:

 

 

Silje Strøm Jahr, June 2021. A Study of Methane Emissions from Lakes in The 100 Lakes Survey

Daniel Fikstvedt, May 2021. Effect of drivers in context of catchment characteristics on changes in DOM concentrations

Shaista Hassan, November 2020. The Role of Iron enrichment of DNOM in the brownification of lake waters

Susanne Jøntvedt Jørgensen, October 2020. Studying spatial trends of heavy metals in soil from a tropical region

Eline Mosleth Færgestad, June 2019. Biodegradability and spectroscopic properties of DNOM affected by mercury transport and uptake

Janaki Rajakumar, September 2018. Effect of Photo-Oxidation on Size, Structure and Biodegradability of Dissolved Natural Organic Matter

Stevenson Harvey Lee Ong, June 2018. Biodegradability and Mercury Fractions in Dissolved Natural Organic Matter Size Fractions

Sigurbjörg Hjartardóttir, December 2017Remediation of PCB‐polluted soil using biochar: the uptake of PCBs in earthworms, plants and passive samplers

Elena Martinez Francés, September 2017Biodegradability and Spectroscopic Properties of Dissolved Natural Organic Matter Fractions Linked to Hg and MeHg Transport and Uptake

Alexander Håland, August 2017Characteristics and Bioavailability of Dissolved Natural Organic Matter in a Boreal Stream during Storm Flow

Pingchuan Gao, May 2016. Effect of solar radiation on Dissolved Natural Organic Matter

Lena Oksdøl Foseid, June 2015. Determination of MEA-nitramine in Soil Water and Assessing the Sorption Potential of MEA nitramine to Soil

Frøydis Meen Wærsted, July 2014. The role of particles and phosphorous bound to particles in eutrophication

Wycliffe Omondi Ojwando, May 2014. Monitoring of phosphorous fractions – Understanding the hydrogeochemical processes governing mobilization and transfer of phosphorous in an agricultural watershed in north-eastern China

Erlend Grenager Sørmo, May 2014. Mercury in a Remote glacier-fed alpine catchment in China.

Ellen Pettersen, May 2014. Soil phosphorous pools and their relation to land-use and soil physiochemical properties - A case study of an Agricultural watershed in North-eastern China.

Andreas Smebye, May 2014. The effect of biochar on dissolved organic matter in soil.

Bishnu Prasad Joshi, Januar 2014. Assessment of phosphorous loss risk from soil - a case study from Yuqiao reservoir local watershed in North China

Ykalo Hadush Desta, September 2013. Characterization of Forest soils in the Morsa Watershed in order to assess the background leaching of phosphorous to the eutrophic western Vansjø lake.

Sahle Smur Weldehawaria, March 2013. Monitoring runoff chemistry into the Vansjø basin With focus on the role of particles and DNOM in the transport of nutrients.

Cathrine Brecke Gundersen, June 2012. Biodegradation and Characterization of Dissolved Organic Matter (DOM) along the Flowpath of a N-saturated Subtropical Forested Catchment in China.

Muisha Rodrig Shekobe, April 2012. Effects of reduction in acid rain on phosphate loss - Mixing of Al rich water from upstream acid forest soils with phosphate rich runoff from agricultural soils.

Neha Amit Parekh, April 2012. Assessment of phosphorus fractions in streams draining different land use and development of new monitoring method

Yemane Kidanu Gebreslasse, February 2012, Particle transport of phosphorous in streams draining catchments with different uses 

Kaia Aillin Jensen Opland, October 2011, Processes governing mobility and transport of phosphorous from agricultural soils

Christian Wilhelm Mohr, September 2010, Monitoring of phosphorous fractions - Understanding geochemical and hydrological processes governing the mobilization of phosphorous from terrestrial to aquatic environment

Goran Khalaf, September 2010. Kvikksølvinnhold og speciering i vann, jord og sedimenter fra Wanshan, Kina

Asfaw Gebretsadik, August 2010, Extent, sources and evolution of groundwater salinization in Lower Shire area, Malawi

Kristine Solberg, May 2009,   Heavy metal levels and mercury speciation in water, soil and sediments in a highly contaminated mining area in Khaidarkan, Kyrgyzstan

Marthe-Lise Søvik, December 2008, Heavy metals in soil and water near mercury hotspots in Guizhou,China

Yanhong Li, May 2008, Prestudy of Potential Surface Water Acidification in Northeast China.

Line Winther Hansen Alnes, January 2008, Indoor Air Pollution in China: Analysis of Global Warming Contributions and Exposure to Particles

Therese Bodding, July 2007, Fysiokjemiske egenskaper til løst naturlig organisk materiale (DNOM)-Betydningen av felt-egenskaper

Morten André Steiro, 2007. En sammenlikning av DNOM fra bekker og innsjøer mhp. DOC og optiske egenskaper etter UV-bestråling

Jochen Grudzinski, June 2007, Determination of Major Particulate Matter (PM 10) Components in Urban Aerosol From Taiyuan City, China

Mahsa Haei, November 2006, Trace Metals in Forest Soils in Southwestern China

Polina S. Vatland, September 2006, Preparativ gelfraksjonering av DNOM og studier av Hg-DNOM egenskaper

Anne Karine Halse, August 2006, Analyse og evaluering av kvikksølvinnhold i jord i nedbørfelt i skogområder

Marianne Wiker, 2006, Analyse og evaluering av kvikksølvinnhold i biomasse i nedbørfelt i skogsområder

Showan Jafar Nori, October 2005, Study of particulate matter (PM10) in air in Taiyuan, Shanxi, China

Jose Ramon Alvarez Vina, 2005, Soil analyses and calculations of critical loads in the Norweigan catchment of Langtjern

Magnus Christiansen, 2004,  The effect of dissolved organic carbon (DOC) concentration and storage on the physio-chemical properties of dissolved natural organic matter (DNOM)

Tarjer Tobiassen, 2004, Jord- og jordvæskekjemi i feltene LeigongShan og LiuChongGuan, Guizhou, Kina.

Kari Austnes, May 2003, Relationships between key soil characteristics and ground vegetation composition in a south-western Chinese catchment

Håkon Eilif Larsen, March 2003, Jord- og vannkjemi ved fem felter i Norden

Jorun Holme, September 2002, Studie av vannkjemiske effekter av granskogplantingen på Vestlandet ved simulering av sjøsaltepisoder

Abdi Dahir Osman, July 2002,  Acidification in China--Model simulation of soil  acidification in the Tie  Shan Ping catchment,  Chongquing.

Lars Gjermund Evje, June 2002, Fysiokjemiske egenskaper til løst naturlig organisk materiale i Norden

Valia Sleiman Jadaa 2002, Effects of acid deposition on the mobilization of heavy metals in Katowice, Poland

Bjørn Østerhus, March 2001, DOM fraksjonering og karakterisering

Hege Orefellen, May 2001,  Jord-, jordvæske- og bekkevannskjemi i to sterkt svovelbelastede polske felter.

Ole J. Lund, February 2001, Jord- og jordvæske-kjemi i Tie Shan Ping-feltet, Chongqing, Kina

Bergur Sigurdsson 2000, Acid rain and soil acidification in the Hunan province in China

Tore Groseth 1999, Løselighet av aluminium i humussjiktet

Håkon Skullerud 1999, Jordvæske i et eksperimentelt forsuret nedbørsfelt på Vestlandet - Naturlige variasjoner og eeffekter av behandling

Eva Hagebø 1999, Kjemiske undersøkelser av eventuelle sammenhenger mellom vannkvalitet og eksistensen av lakseparasitten G. Salaris i vassdrag i Møre og Romsdal og i Sør Trøndelag

Geir Furuberg 1997, Aluminium og Jern i sur skogsjord. 

Gisle Haakonsen 1996, Jordvæske i et dystroft nedbørsfelt

Jannike Gry B. Jensen 1996, Relasjoner mellom fysisk/kjemiske parametere og mortalitet hos brunørret (Salmo trutta L.) i en sur aluminiumrik innsjø i Nordmarka

Kristina Irgens 1996, Beskrivelse og sammenligning av jordvæskekjemien i fire tungt svovel-belastede områder i Polen

Bente Tornsjø 1996, Årstidsvariasjoner i fysiske og kjemiske parametere i en sur aluminiumsrik innsjø i Nordmarka

Gina V. Ytterborg 1996, Endringer i jordvæske fra HUMEX-feltet - En effekt av behandling med kunstig sur nedbør eller naturlige variasjoner?

Bente Rikheim 1996, Variasjoner i organisk og uorganisk kjemi i et dystroft nedbørsfelt - En effekt av kunstig sur nedbør eller naturlig variasjon? 

Bjørn Rudberg 1995, Aluminium, jern og silisium, i jordvæske fra HUMEX feltet - Fraksjonering av aluminium og jern

Gunnar Skotte 1995, Virkningen av sur nedbør på jord- og vannkjemi i tre polske nedbørdfelt

Synne Lømo 1995, Effekt av UV-stråling på fysiske/kjemiske egenskaper hos naturlig organisk materiale i vann

Knut Breivik 1995, Sur nedbørs virkning på jord- og jotdvæske i Janowskogen, Polen - Monitonering, manipulering og modellering

Tone Charlotte Mykkelbost 1995, Jordvæskekjemi i HUMEX-feltet

Erlend Larsen 1994, Regulerende faktorer for oksidasjon av metan i organisk jord

Thorjørn Larssen 1994, Acid deposition in Southwest China 

Sissel Brit Ranneklev 1993, Naturlige organiske komponenter i jordvæske og overflatevann og deres endringer ved forsuring

Sidsel Ødegård 1993, Forsuringssituasjonen og tungmetallkonsentrasjoner i Polsk skogsjord

Kjetil Kopperud 1992, Sammenligning av jordvæskekjemi i tre felter i Norge for å belyse årsaker til ulik bekkekjemi

Per Harald Fjeldal 1992, Jordkjemiens betydning for bekkevannskvaliteten ved tre nedbørsfelt i Norge

Rita Vigdis Hansen 1991, Bufferkapasitet, sterke og svake sysrer i naturlig vann 

Rolf David Vogt 1989, An experimental approach to aluminium mobilization and water flowpaths

Sjur Andersen 1989, Vannveier og kontroll av løst aluminium i Birkenesfeltet, Aust Agder

Published Feb. 22, 2016 12:13 PM - Last modified Sep. 3, 2021 8:31 AM