LipidInflammaGenes

Om Prosjektet

Effekt av lipider i kjøtt og meieriprodukter på fordøyelse og lavgrad betennelse i celler, dyr og mennesker.


LipidInflammaGenes tar utgangspunkt i den siste rapporten fra Nasjonalt råd for ernæring; Kostråd om fett, fra 4. mai 2017. Denne rapporten ber om ytterligere reduksjon i inntak av mettede fettsyrer (SFA). Prosjektet tar også opp at situasjonen med akselererende fedme kan føre til hjerteog karsykdommer. Siden mange tidlige stadier i utviklingen av hjerte- og karsykdom og fedme viser lavgrads betennelse, er det overordnede målet med prosjektet å forstå lavgrad betennelse og dennes mulige forhold til mettede fettsyrer fra kjøtt og melk. Et viktig fokus har blitt satt på hvordan fettsyrene er strukturelt plassert i triglyseridmolekylet (Figur 1), og hvordan denne
plasseringen (som kalles sn-1, sn-2 og sn-3 posisjonene) kan påvirke serumverdiene for ulike markører for appetitt og lipidomsetning.


De strukturelle forskjellene mellom triglyseridene (TAG) fra oksekjøtt, meieriprodukter og svinekjøtt er betydelige. Ved å studere TAG fra disse produktgruppene ønsker vi å øke forståelsen av slike strukturelle forskjeller i TAG på human helse. En klar konklusjon angående strukturelle forskjeller i TAG, fanget opp gjennom en planlagt undersøkelse, vil bli koplet til nye avlsmål for grisefett.


Strukturen til TAG har betydning for hvordan fettsyrene tas opp i kroppen eller skilles ut i feces, og hvordan forholdet mellom absorpsjon og utskillelse kan styre appetitt og lipidomsetning. Det skal gjennomføres detaljerte studier som benytter in vitro modeller med humane enzymer, relevante celler og dyremodeller for å studere lavgrad betennelse og arteriosklerose for å øke forståelsen av tidlige sykdomsstadier og sykdomsutvikling.


LipidInflammaGenes vil også studere hvordan andre komponenter i maten påvirker effekten av TAG. Effekten av kalsium er relevant å studere på grunn av kalsium sin evne til å danne såper med SFA og dermed redusere fettabsorbsjonen fra tarmen. Modellstudiene vil gi innspill til humane intervensjon(er). Sistnevnte er planlagt med målinger av
enkeltpersoners genetiske følsomhet med hensyn til hvordan gener leses i celler (såkalt epigenetikk) når fettinntaket øker. Markører for betennelse og appetitt (i blodprøver) vil bli analysert. Feces skal også analyseres.


Det antatt mest kritiske trinn i intervensjoner er å sikre god statistisk styrke. Et vellykket prosjekt vil ha positive ringvirkninger til forbedret produktutvikling, endring i avlsmål
for svinefett og til forbrukernes produktvalg og tillitt til norske animalske produkter.


Prosjektet er satt opp som et samarbeide mellom NMBU (to fakultet; BIOVIT og KMB), NTNU (Medisinsk fakultet), UiO (Kjemisk institutt) samt TNO (Nederland).
Prosjektet støttes økonomisk av både kjøtt- og meieribedrifter.

Verktøy

AVIIIHD 800 Bruker nmr-instrumentet ved  University of Oslo NMR Center brukes til å bestemme eksakt struktur av det enkelte triglycerid og til å bestemme forholdet mellom de forskjellige molekylene i triglyceridblandinger.

Published Dec. 21, 2017 12:08 PM - Last modified Jan. 25, 2022 8:18 AM

Contact

Professor Anna Haug

Professor Gerd Elisabeth Vegarud

Professor Siv Borghild Skeie

Professor Knut Rudi

Professor Harald Carlsen

Førsteamanuensis Catia Martins

Professor Frode Rise