Hydrometallurgi satsing

Norsk industri utfordrer universitets- og høyskolesektoren i Norge til å være med å bygge opp kompetanse innen hydrometallurgi. De etterlyrser kandidater med hydrometallurgisk kompetanse og fellesprosjekter med universitetsmiljøene for å løse konkrete hydrometallurgiske problemstillinger. Dette kom klart frem på et møte mellom industrien og UiO 3. september 2012.  

Om satstningen

Utforming av både webside og satsningen er under arbeid!Dag Ø. Eriksen (primus.inter.pares, et selvstendig firma), Tor Bjørnstad (IFE og prof. II ved Ki), Grethe Wibeto (analysisk) og Jon Petter Omtvedt (kjernekjemi) har tatt initiativ til å svare på industriens utfordring (se innledningen ovenfor). Etter å ha gjennomgått hva slags kompetanse og kurs som finnes ved Kjemisk institutt mener vi at Ki uten videre kan tilby en meget relevant utdannelse rettet mot behov innen hydrometallurgisk industri. Videre ser vi klart overlapp mellom industriens behov og vår egen faglige virksomhet, inkludert utfordrende forskningsoppgaver av høy vitenskapelig kvalitet og interesse.

Mål

 • Danne en satsningsgruppe sammensatt av relevante fagmiløjer/personer ved Kjemisk institutt som sammen med Institutt for Energiteknologi, primus.inter.pares og industribedrifter skal tilby utdannelse og forskningsoppgaver rettet mot hydromelurgiske problemstillinger (på MSc og PhD nivå).
 • Ki-gruppen skal sammen med IFE og primus.inter.pares møte tilsvarende satsningsgrupper ved bl.a. NTNU og SINTEF på hydrometallurgimøtet i Trondheim 29. mai, samt oppfølgingsmøter, og ta aktivt del i diskusjoner og planer - UiO skal være en aktiv partner og pådriver for å bygge opp hydrometaullurgisk kompetanse i Norge. .
 • Satsningsgruppen skal sammen med relevante eksterne partnere søke om midler rettet mot hydrometalurgiske problemstillinger. Det er bl.a. ventet en utlysning fra NFR (BIA midler?) til høsten. Det forventes at industrien vil kunne delfinansiere prosjekter i betydelig grad, samt være en aktiv faglig partner.

Status per i dag

 • Deltok på møtet mellom industrien og UiO 3. september 2012
 • Har interne møter på Ki for å identifisere interesserte partnere.
 • Vil delta på møtet i Trondheim 29. mai 2013.
 • Tett samarbeid mellom primus.inter.pares og YARA.
 • En BSc student (Håvard Kristiansen) gjennomfører en KJM2020 prosjektoppgave for modellering av ekstraksjonsutbytter i mixer/settler batterier.

Samarbeidspartnere

 • primus.inter.pares, ved Dag Ø. Eriksen
 • Institutt for energiteknikk (IFE), ved Tor Bjørnstad.
 • YARA

Verktøy

 • ICP/MS
 • Nukleære labber og bredt spektrum av detektorer
 • NAA (Kjeller)

Utdanning

Analytisk kjemi og radiokjemi danner viktige byggeblokker i en hydrometallurgiutdanning (klikk på bildene for full størrelse):

Følgende kurs som Ki tilbyr er relevant for hydrometallurgi og vil inngå i MSc og/eller PhD grader:

Presentasjoner og dokumenter

Pekere til relevante eksterne dokumenter og nettsteder

Published Apr. 30, 2013 4:59 PM - Last modified Oct. 31, 2018 1:33 PM