Oppbygning

Last modified Dec. 16, 2019 10:37 AM by Christian Thorn

HMS-kurset går i uke 33. Det er obligatorisk for alle masterstudenter ved Kjemisk institutt og må tas i det første semesteret som masterstudent. Det vil være et eget opplegg for lektorstudentene som skriver faglig master ved instituttet.

Last modified Dec. 16, 2019 10:37 AM by Christian Thorn
The HSE course runs in week 33. It is compulsory for all master students at the Department of Chemistry and must be taken in the first semester as a master student. It will be a separate program for the senior lecturers who write a professional master degree at the institute.
Last modified Dec. 16, 2019 10:37 AM by Christian Thorn

The seminar consists of three full days of classes, during the spring semester. The main goal this semester is ...