ERC Starting grant til Simen Kvaal

Vi har gleden av å gratulere Simen Kvaal med tildelingen av ERC-stipend (ERC Starting Grant) i kategorien Physical and Engineering Sciences.

Simen Kvaal

Dette er i sannhet en stor prestasjon: I 2013 var suksessraten i denne kategorien kun 8% - etter en formidabel og krevende utvelgelsesprosess i hele EU-området.

Vi gleder oss med Simen og ønsker ham lykke til med et nytt kapittel i en spennende vitenskapelig karrière!

Hva skjer nå?

Vi har spurt Simen hva han skal bruke dette stipendet til.

Her er hans svar:

I kvantekjemi studerer vi kjemi med fysikkens lover: kvantemekanikk.

Målet er å forutsi egenskaper og bevegelsersom er så nøyaktige som mulige for å supplere mer tradisjonelle kjemieksperimenter med reagensglass og bunsenbrenner. Molekylenes bevegelser styres av den såkalte Schrödingerlikningen, en svært komplisert partiell differensiallikning, som i de aller fleste tilfeller ikke kan løses eksakt: man må ty til simuleringer på supercomputere.

Kvantekjemiske beregningsmetoder blir tradisjonelt bygget opp ved hjelp av det såkalte “variasjonelle prinsipp”. Dette har vært hjørnesteinen i kvantemekaniske beregninger siden begynnelsen, på 1920-tallet! Prinsippet finner vi igjen i fundamentet til mange fysiske lover. Den berømte matematikeren Leonhard Euler postulerte faktisk allerede i 1743 at “alle naturlover stammer fra et maksimum- eller minimumsprinsipp”.

Mitt ERC-prosjekt

Mitt ERC-prosjekt ligger i grenselandet mellom matematikk, fysikk og kjemi. Jeg ønsker å studere et mindre kjent prinsipp — det bivariasjonelle prinsippet — først fra et matematisk ståsted, dernest utvikle beregningsmetoder. Dette bivariasjonelle prinsippet er mer generelt enn det “vanlige” variasjonelle prinsippet i kvantemekanikk, og dermed kan man utlede helt nye beregningsmetoder. Dette kan muliggjøre mer nøyaktige og robuste simuleringer.

Dette er en videreutvikling av et “hobbyprosjekt” jeg har syslet med i flere år, hvor jeg har oppdaget nettopp en beregningsteknikk basert på det bivariasjonelle prinsippet. Det er fantastisk moro å få denne anerkjennelsen av at det vitenskapelige miljøet har tro på mine ideer.

Finansieringen fra EU inkluderer to postdoktorer og en PhD-student. I tillegg finansierer MatNat en ekstra PhD-student til prosjektet, så bemanningen skal det ikke skorte på.

Blogger

Når Simen ikke sysler med kjemi, fysikk eller matematikk vet vi han er en ivrig ølbrygger, blogger m.m.

Han er en av bridragsyterne til bloggen Kollokvium.

 

Publisert 19. nov. 2014 13:52 - Sist endret 3. apr. 2016 18:17