Ny type binding av CO2 til magnesium

Professor Einar Uggerud og doktorgradsstipendiat Glenn Miller tror de kan ha fanget et nøkkelmolekyl i fotosyntesen, som er grunnlaget for alt liv. Tiden vil vise om de har rett. Dette startet med en tilfeldig idé de fikk på labben

Den drakeformede grunnstrukturen, MgCO2 (rødt er oksygen, gult er magnesium og grått er karbon). Det er første gang man har påvist molekyler av dette slaget. I bakgrunnen Frielektronlaseren, FEL.

Molekylene som Miller og Uggerud har laget, og karakterisert kjemisk og spektroskopisk, har grunnstrukturen MgCO2 med som vist i figuren. Denne strukturen inneholder alle de vesentligste ingrediensene i fotosyntesen, nemlig CO2, to elektroner og et magnesium-ion.

Arbeidet er utført ved Universitetet i Oslo og ved Fritz-Haberinstituttet i Berlin.

Les mer om dette på forskning.no

Tilfeldig idé på labben ga nye tanker om fotosyntese.

Publisert 14. nov. 2014 08:48 - Sist endret 11. juli 2018 11:37