Simen Kvaal ved Kjemisk institutt er innvalgt i Akademiet for yngre forskere

Akademiet for yngre forskere er et nytt, tverrfaglig og landsomspennende vitenskapsakademi som etableres i disse dager. Simen er en av de 20 første medlemmene. 

Våren 2015 søkte Akademiet for yngre forskere de første medlemmene. Interessen var stor og nå har de nærmere 160 søkerne blitt til 20 medlemmer.

En fagkomité bestående av Terje Lohndal (leder) og Lise Øvreås fra Det Norske Videnskaps-Akademi og Thomas Tybell og Toril Aalberg fra Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab valgte ut 36 stykker til intervju. Kandidater ble intervjuet i grupper av et intervjupanel som bestående av Terje Lohndal, Kristin Halvorsen fra CICERO og Ynge Vogt fra forskningsmagasinet Apollon.

Gratulerer Simen!

Mer infomasjon

Akademiet for yngre forskere stiftes 29. oktober (dnva.no)

Akademiet for yngre forskere

Nettsted

Blogg

Om Simen Kvaal

Forsker ved seksjon for teoretisk kjemi, Kjemisk institutt

BIVAQUM: an ERC Starting Grant project

Publisert 28. sep. 2015 09:10 - Sist endret 11. juli 2018 11:36