Kjemikere på stjernejakt

Da forskerne ved Kjemisk institutt simulerte de ekstremt sterke magnetfeltene som finnes rundt hvite dvergstjerner, oppdaget de en ny type kjemisk binding som burde eksistere i teorien. Nå begynner jakten i verdensrommet, for å bekrefte at den nye kjemiske bindingen finnes i virkeligheten.

Foto: NASA, ESA mfl,

Det var ikke bare kvantekjemikere og astrofysikere som sperret øynene opp i 2012, da en oppdagelse i professor Trygve Helgakers forskergruppe ved Kjemisk institutt ble presentert i en vitenskapelig artikkel.

Det teoretiske funnet brøt nemlig med en av de grunnleggende teoriene som fortsatt blir undervist i kjemitimene på skoler over hele verden.

Les mer på nyhetskanalen Titan.uio.no

Kjemikere på stjernejakt

Vi er inne i en kjemisk revolusjon

Publisert 12. feb. 2016 09:11 - Sist endret 12. feb. 2016 09:16