Sur nedbør beskyttet mot giftig kvikksølv

Rolf Vogt på titan.uio.no. Nedgangen i sur nedbør er en solskinnshistorie! - og viser hvordan faktabasert kunnskap kan brukes til å få til internasjonale forpliktenende avtaler om reduksjoner av utslipp av skadelige stoffer. Men, som alltid har dette positive inngrepet andre negative effekter som en kunne ha forutsett - og dermed tilpasset oss til i forkant.  

Til tross for omfattende miljøtiltak, har ikke problemene i innsjøen Vansjø opphørt. Her gjør Kristine Solberg en måling i innsjøen mens blågrønnalgene regjerer. Foto: Rolf Vogt.

Et hvert inngrep i miljøet, inkludert tiltak i miljøets navn, har en rekke effekter. Det en ofte mangler er en helhetlig - og derfor nødvendigvis tverrfaglig - vurdering av tiltakene. Naturviterne visste f.eks. at dieselbiler fører til økte NOx og PAH, men samfunnsviterne (les - politikerne) så bare at de slapp ut mindre CO2.

Fra titan.uio.no

Sur nedbør beskyttet mot giftig kvikksølv

Renere nedbør gjorde innsjøen mer forurenset

Publisert 15. feb. 2016 15:18 - Sist endret 5. apr. 2016 15:23