Disputas: Solveig Føreland

Cand Scient Solveig Føreland ved Kjemisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden Ph.D.: 

Improved retrospective exposure assessment of dust and selected dust constituents in the Norwegian silicon carbide industry from 1913 to 2005.

Solveig Føreland

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 28. september, kl. 10:15 i Auditorium 2, Kjemibygningen

Bedømmelseskomité

  • Docent Nils Plato, Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska institutet, Stockholm, Sverige

  • Yrkestekniker, dr. philos Bjørg Eli Hollund, Arbeids- og miljømedisin, Haukeland universitetssykehus, Bergen 

  • Professor Harald Walderhaug, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Tyge Greibrokk

Veileder

  • Erik Bye (Statens arbeidsmiljøinstitutt)
  • Wijnand Eduard ( Statens arbeidsmiljøinstitutt)
  • Berit Bakke (Statens arbeidsmiljøinstitutt)
  • Pål Molander (Kjemisk institutt)
     

For mer informasjon

Kunngjøring

Pressemeldingen (norsk)

Pressemeldingen (engelsk)
 

Publisert 14. sep. 2012 14:19 - Sist endret 26. feb. 2018 18:01