Disputas: Anders Werner Bredvei Skilbred

M.Sc. Anders Werner Bredvei Skilbred vil forsvare sin avhandling for graden PhD: 

Metallic interconnects for proton ceramic fuel cells, Oxidation behavior under simulated fuel cell conditions

Anders W.B. Skilbred

Tid og sted for prøveforelesning

Onsdag 19. desember, kl. 10:15 i Auditorium 3, Kjemibygningen

Bedømmelseskomité

  • Professor Jan-Erik Svensson, Department of Chemical and Biological Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sverige

  • Section Head, Dr. Scient Marion Seiersteen, Materials and Corrosion Technology Department, Institute for Energy Technology

  • Professor Karl Petter Lillerud, Department of Chemistry, University of Oslo

Leder av disputas

Professor Harald Walderhaug

Veileder

For mer informasjon

Kungjøring

Pressemelding
 

Publisert 11. des. 2012 08:48 - Sist endret 26. feb. 2018 18:00