Disputas: Alexey Zatula

M.Sc. Alexey Zatula ved Kjemisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden Ph.D: 

Experimental and computational studies of dynamic processes in ionic water clusters.

Alexey Zatula

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 19. oktober, kl. 10.15 i Auditorium 3, Kjemibygningen

Bedømmelseskomité

  • Lektor Steen Brøndsted Nielsen, Institut for fysikk og astronomi, Aarhus universitet, Danmark

  • Professor Jan B. C. Petterson, Institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet, Sverige

  • Professor Claus J. Nielsen, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Harald Walderhaug

Veiledere

For mer informasjon

Kunngjøringen

Pressemeldingen
 

Publisert 8. okt. 2012 14:12 - Sist endret 26. feb. 2018 17:59