Disputas: Hans Fredrik Veiteberg Braaten

M.Sc. Hans Fredrik Veiteberg Braaten vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Mercury in boreal freshwater fish – factors and processes governing increasing concentrations

Hans Fredrik Veiteberg Braaten

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 10. april kl. 10:15 i Aud. 3, Kjemibygningen

Bedømmelseskomité

  • Professor Kevin Bishop, Uppsala Universitet
  • Dr Anita Evenset Akvaplan-niva Universitetet i Tromsø
  • Professor II Knut Breivik, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

  • Professor Harald Walderhaug

Veiledere

  • Professor Thorjørn Larssen
  • Professor Rolf D. Vogt

Kunngjøring

Pressemelding

Announcement (english)

Publisert 9. apr. 2015 14:31 - Sist endret 9. apr. 2015 14:31