Disputas: Arne Joakim Coldevin Bunkan

M.Sc. Arne Joakim Coldevin Bunkan vil forsvare sin avhandling for graden PhD: A theoretical and experimental study of atmospheric reactions of amines and their degradation products

Arne Joakim Coldevin Bunkan

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 16. januar kl. 10:15 i Aud. 3, Kjemibygningen

Bedømmelseskomité

  • Førsteamanuensis Frank Jensen,Institut for kemi, Aarhus Universitet
  • Professor Matthew Johnson, Kemisk Institut, Københavns Universitet
  • Forsker Heike Fliegl, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

  • Professor Harald Walderhaug

Veiledere

  • Professor Claus Jørgen Nielsen
  • Professor Einar Uggerud
  • Professor Trygve Helgaker

Kunngjøring

Pressemelding

Announcement (english)

Publisert 5. jan. 2015 08:15 - Sist endret 15. jan. 2015 16:47