Disputas: Jayakumar Karthikeyan

M.Sc. Jayakumar Karthikeyan vil forsvare sin avhandling for graden PhD:  Properties and delamination of layered double hydroxides a systematic study.

Jayakumar Karthikeyan

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 26. mai kl. 10:15 i Aud. 3, Kjemibygningen

Bedømmelseskomité

  • Dr. Toshiyuki Hibino, AIST, Onogawa
  • Assoc. Professor Ulla Gro Nielsen, Syddansk Universitet, Odense
  • Professor Harald Walderhaug (administrator), Department of Chemistry, University of Oslo

Leder av disputas

  • Professor Jaan Roots

Veiledere

  • Professor Helmer Fjellvåg
  • Professor Anja Olafsen Sjåstad

Kunngjøring

Pressemelding

Announcement (English)

Publisert 10. mai 2016 08:45 - Sist endret 25. mai 2016 10:23