Disputas: Jean Francois Froment

M.Sc. Jean Francois Froment vil forsvare sin avhandling for graden PhD: 

"High-throughput EDA – automated approaches to directly link fractionation, biotesting and identification"

 

 

Jean Francois Froment

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 30. juni kl. 10:15 i Aud. 3, Kjemibygningen

Bedømmelseskomité

 • Dr. Jana Weiss
   
 • Professor Roland Kallenborn
   
 • Professor Grethe Wibetoe

 

 

Leder av disputas

 • Instituttleder Jo Døhl

Veiledere

 • Kevin Thomas
   
 • Katherine Langford
   
 • Knut Erik Tollefsen
   
 • Thorjørn Larssen

 

Pressemelding

 

Kunngjøring

 

Announcement (English)

Publisert 16. juni 2017 12:11 - Sist endret 23. juni 2017 12:48