Disputas: Christian Wilhelm Mohr

M.Sc. Christian Wilhelm Mohr vil forsvare sin avhandling for graden PhD: 

The Role of Natural Organic Matter and Phosphorus in a Changing Environment

Christian Wilhelm Mohr

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag  31. mars kl. 10:15 i Aud. 3, Kjemibygningen

Bedømmelseskomité

 • Professor Stephan Köhler, Institutionen för vatten och miljö, Sveriges landbruksuniversitet
   
 • Associate professor Colin Stedmon, National Institute for Aquatic Resources (AQUA), Technical University of Denmark (DTU)
   
 • Professor Elsa Lundanes, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo, Norge

 

 

Leder av disputas

 • Professor Truls Norby
   

Veiledere

 • Professor Rolf David Vogt
   
 • Professor Tom Andersen
   
 • Professor Grethe Wibetoe

 

Pressemelding

 

Kunngjøring

 

Announcement (English)

Publisert 22. mars 2017 16:13 - Sist endret 23. mars 2017 13:09