Disputas: Elin Follaug Johnsen

M.Sc. Elin Follaug Johnsen vil forsvare sin avhandling for graden PhD: 

High performance analytical tools for small molecules in biosamples

 

 

Elin Follaug Johnsen

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag  27. januar kl. 10:15 i Aud. 3, Kjemibygningen

Bedømmelseskomité

 • Docent Susanne Wiedmer, Department of Chemistry, University of Helsinki, Finland
   
 • Dr. scient Cato Brede, avdeling for medisinsk biokjemi, Stavanger University Hospital, Norway
   
 • Førsteamanuensis Mohamed Amedjkouh, Department of Chemistry, University of Oslo, Norway

 

Leder av disputas

 • Professor Jaan Erik Roots

Veiledere

 • Professor Elsa Lundanes
   
 • Førsteamanuensis Steven Ray Haakon Wilson
   
 • Professor emeritus Trygve Greibrokk

 

Press release

 

Kunngjøring

 

Announcement (English)

Publisert 13. jan. 2017 11:31 - Sist endret 16. jan. 2017 11:31