Disputas: Kim Alex Fredriksen

M.Sc. Kim Alex Fredriksen vil forsvare sin avhandling for graden PhD: 

 

Attempted Enantioselective Preparation of -Aminophosphonic Acids and a Mechanistic Investigation of the Coupling Agent Mediated Phosphonamidation Reaction

 

 

Kim Alex Fredriksen

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag  17. februar kl. 10:15 i Aud. 3, Kjemibygningen

Bedømmelseskomité

 

 • Professor Nina Kann, Institutionen för kemi och kemiteknik, Chalmers Tekniska Högskola, Sverige
   
 • Førsteamanuensis Anette Bayer, institutt for kjemi, UiT Norges arktiske universitetet, Norge
   
 • Førsteamanuensis Steven Wilson, Kjemisk institutt, Universitetet I Oslo, Norge

 

Leder av disputas

 • Professor Harald Walderhaug

Veiledere

 • Førsteamanuensis Tore Bonge-Hansen
   
 • Førsteamanuensis Mohamed Amedjkouh

 

Press release

 

Kunngjøring

 

Announcement (English)

Publisert 3. feb. 2017 14:05 - Sist endret 3. feb. 2017 14:12