2015

Tidligere

Tid og sted: 11. nov. 2015 09:00, Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Velkommen til et tverrvitenskapelig seminar om lys. Dette omfattende temaet vil bli belyst fra flere ulike sider, og er ment for et bredt publikum.

Tid og sted: 18. mai 2015 10:1517:00, Auditorium 3, Helga Engs hus

The symposium is open to all. Organized by GlycoNor, and sponsored by  NBS, MLS and the Department of Chemistry