Institutt-kollokvier

Tidligere

Tid og sted: 18. sep. 2014 15:00, auditorium 2, Kjemisk institutt

Universitetslektor Brit Skaugrud fra vårt eget institutt vil gi dagens foredrag.

 

Tid og sted: 21. okt. 2011 11:1512:00, Auditorium 3, Kjemibygningen

Instituttkollokvium ved Kjemisk institutt.