Prøveforelesning: Matias Funes Maldonado

M.Sc. Matias Funes Maldonado ved Kjemisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Functionalized organolithium compounds in asymmetric synthesis.

Matias Funes Maldonado

Tid og sted for disputas

Fredag 15. januar kl. 13:15 i Aud. 2, Kjemibygningen

Publisert 30. des. 2015 11:12 - Sist endret 7. jan. 2016 13:28