Prøveforelesning: Malte Nielsen

M.Sc. Malte Nielsen ved Kjemisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Production of methanol from CO2 or CH4: from fundamentals to practice”

 

 

 

Malte Nielsen

Tid og sted for disputas

 Fredag 6. oktober kl. 13:15 i Aud. 2, Kjemibygningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 22. sep. 2017 16:26 - Sist endret 26. sep. 2017 10:51