Prøveforelesning: Andreas Løken

Andreas Løken ved Kjemisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Progress and challenges in mixed electronic ionic conductors."

 

 

Andreas Løken

Tid og sted for disputas

Torsdag 15. juni kl. 13:15 i Aud. 2, Kjemibygningen

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 31. mai 2017 15:27 - Sist endret 31. mai 2017 15:27