Prøveforelesning: Pablo del Campo Huertas

Pablo del Campo Huertas ved Kjemisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Methanol Synthesis: An Overview of the Process and Catalysts.”

 

Pablo del Campo Huertas

Tid og sted for disputas

Fredag 9. juni kl. 13:15 i Aud. 2, Kjemibygningen

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 24. mai 2017 17:15 - Sist endret 24. mai 2017 17:23