Prøveforelesning: Marte Sofie Martinsen Holmsen

M.Sc. Marte Sofie Martinsen Holmsen ved Kjemisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"The Tsuji-Trost reaction"

 

Marte Sofie Martinsen Holmsen

Tid og sted for disputas

 Fredag 15. februar kl. 13:15 i Aud. 2, Kjemisk Institutt

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 5. feb. 2019 13:56 - Sist endret 5. feb. 2019 13:56