English version of this page

DIATECH@UiO - Breaking barriers in medical diagnostics; emerging technologies

DIATECH@UiO, et endringsmiljø ved det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet. 

Vertsinstitutt

Kjemisk institutt

Andre involverte enheter

Farmasøytisk institutt (FaI)

Fysisk institutt (FI)

Leder

Trine Grønhaug Halvorsen

Nestleder

Steven Ray Wilson

Deltakere

KI: Elsa Lundanes, Steven R. Wilson, Carl Henrik Görbitz, Ola Nilsen,

FaI: Stig Pedersen-Bjergaard, Trine Grønhaug Halvorsen, 

FI: Ørjan G. Martinsen

 

Mer informasjon

Se den engelske hjemmesiden.

Publisert 28. mai 2014 10:33 - Sist endret 12. okt. 2020 14:08