Studere ved Bioanalytisk kjemi

Vi lager metoder for å måle stoffer av diagnostisk verdi. Stoffene kan være enten metabolitter, lipider eller proteiner. Sykdommer som vi studerer er bl.a. kreft og tuberkulose. Vår kjerne-ekspertise er innen væskekromatografi og massespektometri. 

Les videre for å finne mulige masteroppgaver og arbeidsmuligheter.

Bakgrunn 

Stoffer i våre kropper kan gi oss informasjon om hvordan vi har det, og hvordan vi kan komme til å ha det. For eksempel, noen stoffer kan fortelle oss at vi er gravide (HCG-proteinet er hva som måles i graviditetstester), og andre stoffer kan røpe at en kreft er i ferd med å utvikles.

Det finnes utvilsomt mange andre stoffer som kan være markører for sykdommer og tilstander, men er tilstede i så lave konsentrasjoner at de er vanskelige å oppdage eller måle (Fig. 1). I tillegg, kan mange tester være for lite pålitelige, slik at en sykdom ikke blir oppdaget. 

Fig 1: Stoffer/celler i blodet kan fortelle om du er syk, men kan være tilstede i f.eks. 0.0000000001 g/mL.

1. Hva vi driver med ?

 • Lager metoder for å måle stoffer av diagnostisk verdi. Stoffene kan være enten metabolitter, lipider eller proteiner. Sykdommer som vi studerer er bl.a. kreft og tuberkulose.
 • Vi jobber også med metoder for å kartlegge kjemien bak psykologiske tilstander/lidelser, og for å se på miljøkjemiske problemstillinger.
 • Vi er spesialister på å lage kromatografi-utstyr.
 • Våre samarbeidspartnere inkluderer Oslo Universitetssykehus, Psykologisk institutt, Biologisk institutt og Fysisk institutt, og andre grupper ved KI.

2. Metoder og teknikker

 • Vår kjerne-ekspertise er innen væskekromatografi og massespektometri (Fig. 2).
 • Vi lager metoder for å måle på stoffer i svært begrensede mengder (hvorfor tappe masse blod for en analyse, når man kan heller ta bare en dråpe?)
 • Vi har fokus på å lage metoder som er meget automatiserte, slik at analyser går raskt og sikkert.

Fig. 2: Med LC-MS kan vi finne disse stoffene i blodet!

3. Aktuelle masteroppgaver

 • Utvikle metoder for å måle nevrotransmittere i blod, som kan påvirke hvordan vi ser verden rundt oss (depresjon, angst, emosjonell tilknytting).
 • Utvikle forbedrede metoder for å måle markører for hjernekreft.
 • Måle effekten av nye tuberkulosemedisinering.
 • Utvikle metoder for å måle på mulige markører for brystkreft.
 • Utvikle metoder for potensielle miljøgifter i vann og jordprøver.
 • Lage nye kromatografikolonner for raske analyser.
 • Kombinasjonsoppgaver med fysikere og nanoteknologi-eksperter, for å lage splitter nytt og annerledes utstyr for diagnostisk bruk.

4. Masterstudentens hverdag

Våre masterstudenter jobber tett med veiledere på prosjektene i et team. Vi har det veldig hyggelig på lab´en, og miljøet er preget av samarbeid og at vi hjelper hverandre til å nå våre mål.

Masterstudenter kan velge mellom å for eksempel bare jobbe med tekniske oppgaver, eller mer anvendte oppgaver, gjerne slik at studenter har opphold både hos oss og hos andre grupper (for eksempel på på Rikshospitalet).

5. Hva kan du bli?

Studenter fra vår gruppe er ettertraktet, da det er behov for gode analytikere. Jobbplasser kan inkludere sykehus, industri, dopingtest-laboratorier, KRIPOS, Folkehelseinstituttet, osv. osv.

6. Hvem er vi?

Gruppen består av to faste vitenskapelige ansatte:

Professor Elsa Lundanes (leder)

elsa.lundanes@kjemi.uio.no

Kontor: Ø119

 

Førsteamanuensis Steven Ray Wilson

stevenw@kjemi.uio.no

Kontor: Ø123

 

 

Vi vil gjerne møte deg, høre om dine ambisjoner og svare på spørsmål du har!

For tiden er Hanne Røberg-Larsen, Tore Vehus, Ole Kristian Brandtzæg og Elin Johnsen PhD studenter, og de er også veiledere for masterstudenter, sammen med Elsa og Steven.

Per i dag, har vi ca. 10 masterstudenter, som vi setter uendelig pris på, da vi er ET TEAM!

 

Publisert 20. mai 2015 14:41 - Sist endret 24. jan. 2019 16:01