Studere ved Bioanalytisk kjemi

Vi lager metoder for å måle stoffer av diagnostisk verdi. Stoffene kan være enten metabolitter, lipider eller proteiner. Sykdommer som vi studerer er bl.a. kreft og tuberkulose. Vår kjerne-ekspertise er innen væskekromatografi og massespektometri. 

Les videre for å finne mulige masteroppgaver og arbeidsmuligheter.

Bakgrunn 

Stoffer i våre kropper kan gi oss informasjon om hvordan vi har det, og hvordan vi kan komme til å ha det. For eksempel, noen stoffer kan fortelle oss at vi er gravide (HCG-proteinet er hva som måles i graviditetstester), og andre stoffer kan røpe at en kreft er i ferd med å utvikles.

Det finnes utvilsomt mange andre stoffer som kan være markører for sykdommer og tilstander, men er tilstede i så lave konsentrasjoner at de er vanskelige å oppdage eller måle (Fig. 1). I tillegg, kan mange tester være for lite pålitelige, slik at en sykdom ikke blir oppdaget. 

Fig 1: Stoffer/celler i blodet kan fortelle om du er syk, men kan være tilstede i f.eks. 0.0000000001 g/mL.

1. Hva vi driver med ?

 • Lager metoder for å måle stoffer av diagnostisk verdi. Stoffene kan være enten metabolitter, lipider eller proteiner. Sykdommer som vi studerer er bl.a. kreft og tuberkulose.
 • Vi jobber også med metoder for å kartlegge kjemien bak psykologiske tilstander/lidelser, og for å se på miljøkjemiske problemstillinger.
 • Vi er spesialister på å lage kromatografi-utstyr.
 • Våre samarbeidspartnere inkluderer Hybrid technology Hub (HTH), Oslo Universitetssykehus, Psykologisk institutt, Biologisk institutt og Fysisk institutt, og andre grupper ved Kjemisk institutt.

2. Metoder og teknikker

 • Vår kjerne-ekspertise er innen væskekromatografi og massespektometri (Fig. 2).
 • Vi lager metoder for å måle på stoffer i prøver av svært begrensede mengder (hvorfor tappe masse blod for en analyse, når man kan heller ta bare en dråpe?)
 • Vi har fokus på å lage metoder som er meget automatiserte, slik at analyser går raskt og sikkert.

Fig. 2: Med LC-MS kan vi finne disse stoffene i blodet!

3. Aktuelle masteroppgaver

 • Vi er medlemmer av et senter for fremragende forskning (SFF) som heter Hybrid Technology Hub (HTH). I dette senteret utvikles det lab-dyrkede mini-organer («organoider»), Organoider er et alternativ til dyreforskning i legemiddelutvikling. Vi trenger studenter til å lage metoder for å måle på hvordan leverorganer bryter ned legemidler, da dette vil forutsi hvordan en pasient vil reagere på de samme stoffene. Hovedinstrument vil være væskekromatografi-massespektrometri (LC-MS). Dette er et samarbeidsprosjekt med OUS og Folkehelseinstituttet.
 • Også i HTH, trenger vi studenter til å måle på lipider i leverorganoider, da disse stoffene kan f.eks. indikere om en lever er i ferd med å bli syk. Dette er et samarbeidsprosjekt med OUS og internasjonale partnere (ENOR-nettverket). Hovedinstrument vil være miniatyrisert væskekromatografi-massespektrometri (LC-MS).
 • Vi trenger studenter til å videreutvikle metoder for nyfødt-screening på Rikshospitalet. Metoden brukes til å avdekke medfødte sykdommer hos nyfødte, for å kunne igangsette behandling så fort som mulig. Hovedinstrument vil være væskekromatografi-massespektrometri (LC-MS), og tar sted på OUS.
 • Biomedisinske prøver blir stadig mindre og mere komplekse. Til dette trenger vi studenter som kan utvikle ultrafølsom teknologi for å måle f.eks. én og én kreftcelle. Hovedinstrument vil være miniatyrisert væskekromatografi-massespektrometri (LC-MS) og egendesignede kromatografikolonner. Dette er et samarbeidsprosjekt med nasjonale partnere innen sykehus/forskning (NAPI).

4. Masterstudentens hverdag

Våre masterstudenter jobber tett med veiledere på prosjektene i et team. Vi har det veldig hyggelig på lab´en, og miljøet er preget av samarbeid og at vi hjelper hverandre til å nå våre mål.

Masterstudenter kan velge mellom å for eksempel bare jobbe med tekniske oppgaver, eller mer anvendte oppgaver, gjerne slik at studenter har opphold både hos oss og hos andre grupper (for eksempel på på Rikshospitalet).

5. Hva kan du bli?

Studenter fra vår gruppe er ettertraktet, da det er behov for gode analytikere. Jobbplasser kan inkludere sykehus, industri, dopingtest-laboratorier, KRIPOS, Folkehelseinstituttet, osv. osv.

6. Hvem er vi?

Gruppen består av tre faste vitenskapelige ansatte:

Professor Elsa Lundanes (leder)

elsa.lundanes@kjemi.uio.no

Kontor: Ø119

 

Professor Steven Ray Wilson

stevenw@kjemi.uio.no

Kontor: Ø123

 

Bildet kan inneholde: person, hår, ansikt, frisyre, hake.Førsteamanuensis Hanne Røberg-Larsen

 
 
 
Kontor: Ø127

 

Vi vil gjerne møte deg, høre om dine ambisjoner og svare på spørsmål du har!

For tiden har vi 4 PhD studenter, og de er også veiledere for masterstudenter, sammen med Elsa, Steven og Hanne.

Per i dag, har vi ca. 10 masterstudenter, som vi setter uendelig pris på, da vi er ET TEAM!

Les mer

"Farlige forbindelser". En historie om en masteroppgave.

Publisert 20. mai 2015 14:41 - Sist endret 11. des. 2020 11:20