Forskning

Våre forskningsaktiviteter strekker seg fra biomolekyler til bio-inspirerte materialer til bioanalytisk kjemi.

Gruppen til Ute Krengel driver med proteinkrystallografi, som er den viktigste teknikken for strukturoppklaring til makromolekyler. Hos oss kan du dessuten lære deg molekylærbiologi og proteinkjemi. Vår hovedinteresse er på medisinsk relevante systemer, som f.eks. anti-kreft antistoffer og bakterielle toksiner. I flere prosjekter er vi med på å utvikle legemidler (struktur-basert drug design).

Gruppen til Carl Henrik Gørbitz har nedsatt aktivitetsnivå grunnet at Gørbitz er i permisjon. Gørbitz har permisjon for å jobbe som direktør for UiO:Livsvitenskap. 

Når han er til bake vil gruppen gjøre grunnleggende undersøkelser av egenskapene til naturstoffer som aminosyrer og peptider samt målrettet design av nye typer organiske materialer med nyttige egenskaper, f.eks. CO2 fangst eller drug delivery. Her fungerer nøye tilpassede molekyler som byggeklosser i såkalt supermolekylær syntese (”crystal engineering”). Metodeutvikling i samarbeid med gruppen for analytisk kjemi skjer for å kunne påvise og identifisere ørsmå mengder biomarkører, for eksempel knyttet til visse kreftformer.

Gruppen til Reidar Lund arbeider med soft matter (“myke materialer”) som er en fellesbetegnelse for materialer og nanostrukturer dannet av syntetiske materialer som polymerer, surfaktanter og kolloider, og biologiske byggesteiner som lipider, proteiner, peptider og nukleinsyrer. Vi jobber med molekyler og makromolekyler som organiserer seg ved hjelp av ”self-assembly” til definerte supramolekylære nanostrukturer og geler som er nyttige til biomedisinske anvendelser. Eksempler er nye typer antibiotika mot resistente bakterier basert på peptid nanopartikler, innkapsling av kreftmedisin i nanopartikler med forhåndsbestemt form og størrelse osv. En viktig metode i gruppen er spredningteknikker basert på røntgen, lys og nøytroner og vi drar ofte til forskningsanlegg i utlandet for å gjøre målinger.

Elsa Lundanes and Steven R. Wilson (bioanalytisk kjemi = BACH) utvikler analytiske andre. Typiske problemstillinger dreier seg om biomarkør-målinger der konvensjonelle metoder ikke strekker til.

BACH utforsker innovative teknologier for å oppnå enestående følsomhet. Et eksempel er utviklingen og anvendelsen av tynne, åpne væskekromatografi kolonner (PLOT). Kolonnene er svært egnet for analyse av svært begrensede prøver, for eksempel eksosomer, små disseksjonsprøver og "kreftstamceller ". I tillegg utvikler gruppen enzymreaktorer, for “on-line” prøveopparbeidelse av ekstremt begrensede /kostbare prøver.

Denne websiden for Bio3 er under etablering. Mer informasjon finner dere på gruppenes tidligere websider:

Biologisk kjemi     Polymer- og overflatekjemi     Bioanalyse

Publisert 12. juli 2016 14:24 - Sist endret 23. sep. 2020 13:49