SOP - Standard operasjonsprosedyrer

Prosedyrer for arbeid ved gruppen for biologisk kjemi.

Se også Sikker jobb analyser (SJA) og SOPer, felles for Kjemisk institutt.