English version of this page

Kreft - Stamcelle innovasjonssenter (CAST) - SFI

Et senter for forskningsbasert innovasjon - SFI.

Denne SFI er et integrert biomedisinsk innovasjonssenter som arbeider for identifisering og karakterisering av stamcelleforskningens parametere i svulster. SFI-CAST har en innovativ tilnærming for å finne medisiner,  vaksiner og antistoffer som er rettet spesielt mot stamcelle problematikk ifb kreft.

Fra Kjemisk institutt deltar gruppen til Elsa Lundanes og Tyge Greibrokk.

 

Les mer om CAST-SFI på gruppens engelske nettsider.

 

Publisert 19. jan. 2011 14:59 - Sist endret 12. mai 2014 13:37