Deltakere i Senter for teoretisk og beregningsbasert kjemi (CTCC) - SFF - avsluttet

Navn Telefon E-post Emneord
Trygve Ulf Helgaker Professor +47 22855428 t.u.helgaker@kjemi.uio.no
Knut Fægri +47 22844230 knut.fagri@kjemi.uio.no
Svein Samdal Professor emeritus +47 22855458 svein.samdal@kjemi.uio.no Fysikalsk kjemi, Kjemi
Mats Tilset Professor +47 22855502 mats.tilset@kjemi.uio.no Kjemi, Katalyse
Einar Uggerud Professor, Instituttleder 22855537 einar.uggerud@kjemi.uio.no Kjemi, Fysikalsk kjemi, Nanoteknologi, Klima og miljø, Kjemisk reaktivitet, Massespektrometri, Molekylære og atomære klynger, Clustere, Spektroskopi
Claus Jørgen Nielsen Professor emeritus +47 22855680 c.j.nielsen@kjemi.uio.no Spektroskopi, Klima og miljø, Fysikalsk kjemi, Atmosfærekjemi, Miljøkjemi
Michele Cascella Professor +47 22855420 michele.cascella@kjemi.uio.no
Thomas Bondo Pedersen Professor +47 22857182 t.b.pedersen@kjemi.uio.no Kjemi, Teoretisk kjemi, Kvantekjemi, Modellering og simulering, Coupled cluster teori
Harald Møllendal
Sonia Coriani
Simen Sommerfelt Reine Senioringeniør +47 22858149 s.s.reine@kjemi.uio.no Kjemi, Teoretisk kjemi
Andrew Michael Teale
Johannes Andreas Rekkedal
Erik Tellgren Forsker erik.tellgren@kjemi.uio.no Kjemi, Teoretisk kjemi
Patrick Merlot
Osamu Sekiguchi Avdelingsingeniør +47 22855541 osamu.sekiguchi@kjemi.uio.no Instrumentansvarlig
Anne Horn
Arne Joakim Coldevin Bunkan
Ulf Egil Ekström
Arne Karlsson
Mihayo Musabila Maguta
Peter Klæboe Professor emeritus +47 22855678 peter.klaboe@kjemi.uio.no Kjemi, Fysikalsk kjemi, Spektroskopi, Raman spektroskopi, Lavtemperatur spektroskopi, Høytrykkspektroskopi, Konformasjonsanalyse
Kai Kaarvann Lange
Espen Sagvolden
Mauritz Ryding Senioringeniør +47 22855677 mauritz.ryding@kjemi.uio.no
Ponniah Vajeeston Forsker +47 22855613 +47 45270694 (mob) ponniah.vajeeston@smn.uio.no Uorganisk materialkjemi, Kjemi, SMN
Espen Hagen Blokkdal
Heike Fliegl
Simen Kvaal Forsker +47 22855674 simen.kvaal@kjemi.uio.no density functional theory, manybody theory, kjemi, teoretisk kjemi, coupled cluster theory
Stella Stopkowicz
David Balcells Forsker +47 22857255 david.balcells@kjemi.uio.no kjemi
Niels Højmark Andersen Senioringeniør +47 22855431 n.h.andersen@kjemi.uio.no Fysikalsk kjemi, Raman spektroskopi, Kjemi
Alex Borgoo
Ainara Nova Forsker ainara.nova@kjemi.uio.no
Glenn B.S. Miller
Jon Austad Overingeniør jon.austad@usit.uio.no
Robert Izsak
Jan Ingar Johnsen Kontorsjef +47 22854826 j.i.johnsen@kjemi.uio.no Økonomi, Budsjett, HMS, Web, Personal, Prosjektadministrasjon
Raphael Mathias Peltzer
Andrea Debnarova
Elisa Rebolini
Hima Bindu Kolli
Lukas Nico Wirz
Sangita Sen