English version of this page

DIATECH@UiO - Breaking barriers in medical diagnostics; emerging technologies

DIATECH@UiO er et endringsmiljø ved det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet. 

Vertsinstitutt

Kjemisk institutt

Andre involverte enheter

Farmasøytisk institutt (FaI)

Fysisk institutt (FI)

Leder

Elsa Lundanes

Deltakere

KI: Elsa Lundanes, Steven R. Wilson, Carl Henrik Görbitz, Ola Nilsen,

FaI: Stig Pedersen-Bjergaard, Leon Reubsaet, Trine Grønhaug Halvorsen, Astrid Gjelstad

FI: Ørjan G. Martinsen

Andre deltakere: M. Norlund, G. Mælandsmo, S. Krauss, I. Langmoen ved Oslo Universitetssykehus

Mer informasjon

Se den engelske hjemmesiden.

Publisert 28. mai 2014 10:33 - Sist endret 6. feb. 2015 10:45

Kontakt