Deltakere i Elektrokjemi

Navn Telefon E-post Emneord
Truls Norby Professor +47 22840654 +47 99257611 (mob) truls.norby@kjemi.uio.no Kjemi, Elektrokjemi, Materialvitenskap og -teknologi, Kjemi, Fornybar energi, Nanoteknologi, Elektrokeramer, Defektkjemi, Brenselceller, Gass-separasjonsmembraner, Protonledere, Hydrogen, SMN, CO2-fangst og -lagring
Reidar Haugsrud Professor +47 22840659 reidar.haugsrud@kjemi.uio.no SMN, Uorganisk materialkjemi, Kjemi
Jonathan Polfus Førsteamanuensis jonathan.polfus@kjemi.uio.no Materialvitenskap og -teknologi, Nanoteknologi, Defektkjemi, Protonledere, 2D Materialer, SMN
Oddvar Dyrlie Overingeniør +47 22840655 oddvar.dyrlie@kjemi.uio.no Instrumentansvarlig, SMN
Xuemei Cui Førstekonsulent +47 22840664 +47 45171229 xuemei.cui@smn.uio.no
Ragnar Strandbakke Forsker +47 22840660 +4791177460 ragnar.strandbakke@kjemi.uio.no SMN
Ida Hasle Stipendiat +47 22840656 ida.hasle@smn.uio.no
Athanasios Eleftherios Chatzitakis Forsker +47 45150893 (mob) 45150893 a.e.chatzitakis@smn.uio.no
Linn Katinka Emhjellen Stipendiat l.k.emhjellen@smn.uio.no SMN
Christian Fleischer Student 45275583 christian.fleischer@smn.uio.no SMN, Kjemi, 2D Materialer, Superkondensatorer, Fotoelektrokjemi, Elektrokjemi, Defektkjemi
Xin Liu Forsker xin.liu@smn.uio.no SMN
Amir Masoud Dayaghi Forsker +47 22840657 a.m.dayaghi@smn.uio.no SMN
Reshma Madathil Stipendiat reshma.madathil@smn.uio.no SMN
Lars Kristian Henriksen Stipendiat l.k.henriksen@kjemi.uio.no
Asif Mahmood Forsker +47 22840657 asif.mahmood@smn.uio.no SMN
Kevin Gregor Both Stipendiat k.g.both@smn.uio.no
Madeeha Khalid Pedersen Stipendiat m.k.pedersen@smn.uio.no
Vincent Thoréton Postdoktor vincent.thoreton@smn.uio.no