Deltakere i Elektrokjemi

Navn Telefon E-post Emneord
Truls Norby Professor +47 22840654 +47 99257611 (mob) truls.norby@kjemi.uio.no Kjemi, Elektrokjemi, Materialvitenskap og -teknologi, Kjemi, Fornybar energi, Nanoteknologi, Elektrokeramer, Defektkjemi, Brenselceller, Gass-separasjonsmembraner, Protonledere, Hydrogen, SMN, CO2-fangst og -lagring
Reidar Haugsrud Professor +47 22840659 reidar.haugsrud@kjemi.uio.no SMN, Uorganisk materialkjemi, Kjemi
Oddvar Dyrlie Overingeniør +47 22840655 oddvar.dyrlie@kjemi.uio.no Instrumentansvarlig, SMN
Tor Svendsen Bjørheim Forsker t.s.bjorheim@kjemi.uio.no SMN
Liv-Elisif Kalland Student l.e.kalland@kjemi.uio.no
Xuemei Cui Førstekonsulent +47 22840664 +47 45171229 xuemei.cui@smn.uio.no
Ragnar Strandbakke Postdoktor +47 22840660 +4791177460 ragnar.strandbakke@kjemi.uio.no SMN
Ida Hasle Stipendiat +47 22840656 ida.hasle@smn.uio.no
Athanasios Eleftherios Chatzitakis Forsker +47 45150893 (mob) 45150893 a.e.chatzitakis@smn.uio.no
Kaiqi Xu Postdoktor 48671413 kaiqi.xu@smn.uio.no SMN, Electrochemistry, Catalysis
Linn Katinka Emhjellen Stipendiat l.k.emhjellen@smn.uio.no SMN
Christian Fleischer Stipendiat 45275583 christian.fleischer@smn.uio.no SMN, Kjemi, 2D Materialer, Superkondensatorer, Fotoelektrokjemi, Elektrokjemi, Defektkjemi
Xin Liu Postdoktor xin.liu@smn.uio.no SMN
Sarmad Waheed Saeed Forsker s.w.saeed@smn.uio.no
Marit Norderhaug Student manorde@student.matnat.uio.no
Amir Masoud Dayaghi Forsker +47 22840657 a.m.dayaghi@smn.uio.no SMN
Yang Hu Forsker +47 22840657 yang.hu@smn.uio.no
Dilimon Vijayan Sobhana Forsker d.v.sobhana@smn.uio.no SMN
Quanbao Ma Forsker +47 22840938 quanbao.ma@smn.uio.no SMN
Paula Juliana Celis Salazar Postdoktor p.j.c.salazar@smn.uio.no SMN
Reshma Madathil Stipendiat reshma.madathil@smn.uio.no SMN
Lars Kristian Henriksen Stipendiat l.k.henriksen@kjemi.uio.no
Asif Mahmood Forsker +47 22840657 asif.mahmood@smn.uio.no SMN
Kevin Gregor Both Stipendiat k.g.both@smn.uio.no
Madeeha Khalid Pedersen Stipendiat m.k.pedersen@smn.uio.no