English version of this page

Funksjonelle energirelaterte materialer i Oslo (FERMiO)

FERMiO har som tema ionikk og elektronikk - energi, defekter og transport i gittere og nanostrukturer - i funksjonelle materialer for energirelaterte applikasjoner.

For mer informasjon om gruppa, se FERMiOs engelske sider

FERMiO ønsker særlig å satse innen:

 • korrelert transport
 • hydrogendefekter
 • diffusjon av kationer
 • elektron-defektinteraksjoner
 • defekter og transport i nanodimensjoner

Det gjøres studier på høyeste internasjonale nivå av halvledere, faste elektrolytter og blandede ionisk-elektroniske ledere. Materialer som brukes i utvikling av brenselsceller, gassmembraner for CO2-frie gasskraftverk, solceller og hydrogenteknologi.

FERMiO ønsker å være på forskningsfronten innen undersøkelser av:

 • struktur
 • energilandskap og transport av defekter
 • overflater
 • elektroder
 • nano-dimensjonale hulrom og partikler

Dette gjøres ved å knytte sammen viten innen følgende fagområder:

 • materialsyntese
 • strukturkarakterisering
 • teori og modellering
 • faststoff-ionikk og elektrokjemi
 • nanomaterialer
 • mikroskopi og halvlederfysikk
Publisert 12. juli 2012 11:38 - Sist endret 30. mai 2018 15:23