English version of this page

Fysikalsk kjemi

Virksomheten er rettet mot molekylers struktur og dynamikk, og deres kjemiske reaktivitet. Forskningen er grunnleggende og rettet mot dagens aktuelle problemstillinger innen klima og miljø, materialvitenskap og livsvitenskap.

Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

Om seksjonen

Seksjonen består av internasjonalt fremtredende eksperimentalister innen elektrondiffraksjon, optisk spektroskopi, NMR-spektroskopi og massespektrometri, og forskningen er karakterisert ved samspillet mellom eksperimentelle målinger og nøyaktige teoretiske modeller basert på kjemisk kinetikk og dynamikk, kvantekjemi og statistisk mekanikk.

Seksjonen er svært aktiv i nasjonalt og internasjonalt samarbeid med industri og akademiske institusjoner, og medlemmer av forskningsgruppen deltar i Senter for teoretisk og beregningsbasert kjemi, CTCC.

Studere ved seksjon for fysikalsk kjemi?

Les om mulige masteroppgaver og studievei.

Fast vitenskapelig ansatte

Professor Einar Uggerud (leder)

Forskningsinfrastruktur

Seksjonen har flere enheter med tungt vitenskaplig utstyr, med teknisk tilsatte som jobber i nært samarbeid med forskere i deres vitenskapelige virksomhet.

Fastfase-NMR

IR

Massespektrometri

Raman

 

Sikker Jobb Analyse ved seksjonen

Publisert 25. mai 2012 14:11 - Sist endret 16. feb. 2017 08:53