Deltakere i Hylleraas-senteret

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Trygve Helgaker Professor +47 22855428 trygve.helgaker@kjemi.uio.no
Jan Ingar Johnsen Kontorsjef +47 22854826 j.i.johnsen@kjemi.uio.no Økonomi, Budsjett, HMS, Web, Personal, Prosjektadministrasjon
Michele Cascella Professor +47 22855420 michele.cascella@kjemi.uio.no
Thomas Bondo Pedersen Professor +47 22857182 t.b.pedersen@kjemi.uio.no Kjemi, Teoretisk kjemi, Kvantekjemi, Modellering og simulering, Coupled cluster teori
Odile Eisenstein Professor +33689337253 +33689337253 (mob) odile.eisenstein@kjemi.uio.no kjemi
Simen Reine Senioringeniør +47 22858149 simen.reine@kjemi.uio.no Kjemi, Teoretisk kjemi
Elina Melteig Rådgiver +47 22844304 elina.melteig@kjemi.uio.no Media, Pressekontakt, Nettsider, Sosiale medier, SMN, Kommunikasjon
Mauritz Ryding Senioringeniør +47 22855677 mauritz.ryding@kjemi.uio.no
Lina Bolli Aarsbog +47 22855541 l.b.aarsbog@kjemi.uio.no Massespektrometri
David Balcells Principal Investigator, Senior Researcher +47 22857255 david.balcells@kjemi.uio.no chemistry, catalysis, computational and theoretical chemistry, machine learning
Simen Kvaal Forsker +47 22855674 simen.kvaal@kjemi.uio.no density functional theory, manybody theory, kjemi, teoretisk kjemi, coupled cluster theory
Andre Laestadius Forsker andre.laestadius@kjemi.uio.no
Thomas Håbu Qureishy Forsker +47 22856732 t.h.qureishy@fys.uio.no
Abril Castro Aguilera Forsker a.c.aguilera@kjemi.uio.no
Tilmann Bodenstein Forsker tilmann.bodenstein@kjemi.uio.no
Mihaly Andras Csirik Postdoktor m.a.csirik@kjemi.uio.no
Laurens Peters Postdoktor laurens.peters@kjemi.uio.no
Tanner Phillip Culpitt Postdoktor t.p.culpitt@kjemi.uio.no
Xinmeng Li Postdoktor xinmeng.li@kjemi.uio.no
Einar Aurbakken Stipendiat einaraur@student.matnat.uio.no
Manuel Carrer Stipendiat manuel.carrer@kjemi.uio.no
Audun Skau Hansen Universitetslektor a.s.hansen@kjemi.uio.no Kjemi, Teoretisk kjemi
Julie Héron Stipendiat julie.heron@kjemi.uio.no
Joakim Samuel Jestilä
Håkon Emil Kristiansen Stipendiat h.e.kristiansen@kjemi.uio.no
Morten Ledum Stipendiat morten.ledum@kjemi.uio.no
Mahika Luthra Stipendiat mahika.luthra@kjemi.uio.no
Sverre Løyland Avdelingsingeniør sverre.loyland@kjemi.uio.no Massespektrometri, Sonokjemi, Fysikalsk kjemi, Spektroskopi
Benedicte Sverdrup Ofstad Student b.s.ofstad@kjemi.uio.no
Samiran Sen Stipendiat samiran.sen@kjemi.uio.no
Lluis Artus Suarez
Eirill Strand Hauge Sekretær e.s.hauge@fys.uio.no
Ute Krengel Professor +47 22855461 ute.krengel@kjemi.uio.no Kjemi, Biologisk kjemi, Livsvitenskap - life science
Reidar Lund Førsteamanuensis +47 22855508 +47 90914138 reidar.lund@kjemi.uio.no
Mats Tilset Professor +47 22855502 mats.tilset@kjemi.uio.no Kjemi, Katalyse
Einar Uggerud Professor, Instituttleder 22855537 einar.uggerud@kjemi.uio.no Kjemi, Fysikalsk kjemi, Nanoteknologi, Klima og miljø, Kjemisk reaktivitet, Massespektrometri, Molekylære og atomære klynger, Clustere, Spektroskopi

Andre deltakere