Deltakere i Senter for innovative naturgassprosessar og –produkt (inGAP) - SFI

Navn Telefon E-post Emneord
Unni Olsbye Professor 22855456 unni.olsbye(at)kjemi.uio.no Kjemi, Katalyse, Energi
Helmer Fjellvåg Professor +47 22855564 +47 41633921 (mob) helmer.fjellvag@kjemi.uio.no Energi, SMN
Karl Petter Lillerud Professor +47 22855457 k.p.lillerud@kjemi.uio.no Katalyse, Kjemi
Stian Svelle Professor +47 22855454 stian.svelle@kjemi.uio.no Kjemi, Katalyse, SMN, Kjemi, Materialvitenskap og teknologi, Modellering og simulering, Nanoteknologi, Olje og gass
Anja Olafsen Sjåstad Professor +47 22855848 a.o.sjastad@kjemi.uio.no Uorganisk materialkjemi, Kjemi
Ola Nilsen Professor +47 22855558 +4799476424 (mob) 99476424 ola.nilsen@kjemi.uio.no Kjemi, Energi, Uorganisk materialkjemi, SMN
Gloria Bostick
Sharmala Aravinthan Avdelingsingeniør +47 22856694 sharmala.aravinthan@kjemi.uio.no Instrumentansvarlig, SMN, Undervisningslaboratorium
David Stephen Wragg Senioringeniør +47 22858232 d.s.wragg@kjemi.uio.no Kjemi, Uorganisk materialkjemi, SMN
Eirini Zacharaki
Greig Charles Shearer
Pablo Del Campo
Nataliia Kasian
Susmit Kumar Researcher 22857014 +4795284691 (mob) susmit.kumar@kjemi.uio.no
Pablo Del Campo
Eirini Zacharaki