Kjernekjemidagen våren 2017

Åpent seminar med prosjektpresentasjoner fra KJM3900 våren 2017, populærvitenskapelige foredrag relatert til Kjerne- og radiokjemi og informasjon om masteroppgaver innen fageltet. Seminaret avsluttes med "sosialt samvær", dvs. gratis pizza og tilbehør. 

Program

10:00-10:15 Velkommen, kaffe og te serverers

10:15-12:00 KJM3900 Prosjektpresentasjoner

12:45-13:30 KJM3900 Prosjektpresentasjoner

Inviterte foredragsholdere:

  • 14:00-14:45 Norsk radiofarmasøytisk industri, Ellen M. Brevik, IFE
  • 14:45-15:30 Fra 1000 meter under havet til 1000 meter over bakken, Morten Sickel, Statens strålevern

15:30-15:50 Kaffepause

15:50-16:10 Presentasjon av masteroppgaver ved Kjernekjemi

  • Nukleærmedisin relaterte oppgaver (Patrick Riss)
  • Hydrometallurgi (Dag Ø. Eriksen og Jon Petter Omtvedt)

16:15-17:30 Sosialt samvær m. pizza og tilbehør

 

Prosjektoppgaver som ikke presenteres under seminaret:

Om KJM3900 prosjektoppgavene

Alle KJM3900 studentene må skrive en populærvitenskapelig artikkel om et fritt valgt emne relatert til Kjerne- og radiokjemi. Artikkelen publiseres på bloggen til Miljøvitenskapseksjonen. I tillegg vil studentene presentere sitt valgte tema på seminaret med et 8-10 minutters innlegg. 

Påmelding (fra nettskjema)

Arrangør

Jon Petter Omtvedt (Kjernekjemi ved Kjemisk institutt)
Publisert 4. mars 2017 10:34 - Sist endret 28. apr. 2017 11:42