Deltakere i Miljøkjemi og kjernekjemi

Navn Telefon E-post Emneord
Jon Petter Omtvedt Professor +47 22855439 j.p.omtvedt@kjemi.uio.no Kjemi, Kjernekjemi, Kjerneenergi og stråling, Fysikk, Kjernefysikk: Kjerneenergi, Stråling, Detektorer, Syklotron, Kjernereaksjoner, Supertunge grunnstoff, Væske-væske ekstraksjon
Armin Wisthaler Professor +47 22859139 armin.wisthaler@kjemi.uio.no Massespektrometri, Atmosfærekjemi, Fysikalsk kjemi, Kjemi
Dag Øistein Eriksen
Eddy Walther Hansen Professor +47 22855692 e.w.hansen@kjemi.uio.no Kjemi, Fysikalsk kjemi
Harald Johan Walderhaug Professor +47 22855588 h.j.walderhaug@kjemi.uio.no Kjemi, Polymerer - organiske materialer, Molekylær transport, NMR-metoder, Geler, Kolloidale systemer, Polymere løsninger, Mikroemulsjoner
Niels Højmark Andersen Senioringeniør +47 22855431 n.h.andersen@kjemi.uio.no Fysikalsk kjemi, Raman spektroskopi, Kjemi
Tomas Mikoviny Senioringeniør +47 22856342 tomas.mikoviny@kjemi.uio.no
Baptiste Languille Postdoktor baptiste.languille@kjemi.uio.no
Felix Maximilian Piel Postdoktor f.m.piel@kjemi.uio.no
Camille Marie Crapart Student c.m.crapart@kjemi.uio.no
Alexander Håland Student alexander.haland@kjemi.uio.no Miljøanalyse, Miljøkjemi, PTR-MS, HMS, DNOM
Maja Nipen
Deniz Avsar Stipendiat deniz.avsar@kjemi.uio.no
Eirik Nøst Nedkvitne Stipendiat +47 97736092 e.n.nedkvitne@kjemi.uio.no
Niels Højmark Andersen Senioringeniør +47 22855431 n.h.andersen@kjemi.uio.no Fysikalsk kjemi, Raman spektroskopi, Kjemi
Olga Nikolaevna Salina Avdelingsingeniør +47 22858106 o.n.salina@kjemi.uio.no
Knut Breivik Professor II 63898000 knubr@kjemi.uio.no Kjemi, Miljøgifter, Organiske miljøgifter, Miljøanalyse, Modellering og simulering, POPs, Eksponering, Klima og miljø, EE-avfall
Kari Kveseth
Claus Jørgen Nielsen Professor emeritus c.j.nielsen@kjemi.uio.no Emeriti, Spektroskopi, Klima og miljø, Fysikalsk kjemi, Atmosfærekjemi, Miljøkjemi
Hans Martin Seip +47 22855401 h.m.seip@kjemi.uio.no Emeriti, Kjemi, Analyse og miljø, Klima og miljø, Ferskvann, Snø og is, Kost-nytte, Miljøtiltak
Georg Becher georg.becher@kjemi.uio.no