Deltakere i Miljøvitenskap

Navn Telefon E-post Emneord
Rolf David Vogt Professor +47 22855696 +47 66981396 (mob) r.d.vogt@kjemi.uio.no Biogeokjemi, Humus, DOM, Eutrofiering, Vannforurensing, Jordkjemi, Miljøanalyse, Klima og Miljø, Miljøkjemi, Naturlig Organisk Materiale, Kina, Sur Nedbør, Tungmetaller
Jon Petter Omtvedt Professor +47 22855439 +47 95783857 (mob) j.p.omtvedt@kjemi.uio.no Kjemi, Kjernekjemi, Kjerneenergi og stråling, Fysikk, Kjernefysikk: Kjerneenergi, Stråling, Detektorer, Syklotron, Kjernereaksjoner, Supertunge grunnstoff, Væske-væske ekstraksjon
Armin Wisthaler Professor +47 22859139 +47 93967173 (mob) armin.wisthaler@kjemi.uio.no Massespektrometri, Atmosfærekjemi, Fysikalsk kjemi, Kjemi
Eddy Walther Hansen Professor +47 22855692 +47 41177385 (mob) e.w.hansen@kjemi.uio.no Kjemi, Fysikalsk kjemi
Dag Øistein Eriksen Seniorrådgiver +47 22854964 +47 94807505 (mob) d.o.eriksen@fys.uio.no Hydrometallurgi, tracer, sporstoff, radioaktivitet
Baptiste Languille Postdoktor +33675685714 (mob) baptiste.languille@kjemi.uio.no
Felix Maximilian Piel Postdoktor +47 48450542 (mob) f.m.piel@kjemi.uio.no
Camille Marie Crapart Stipendiat +476378873854 (mob) c.m.crapart@kjemi.uio.no
Alexander Håland Stipendiat +47 92217706 (mob) alexahaa@student.matnat.uio.no Miljøanalyse, Miljøkjemi, PTR-MS, HMS, DNOM
Maja Nipen Stipendiat +47 90776138 (mob) 90776138 majanip@student.matnat.uio.no
Deniz Avsar Stipendiat +4915147723 (mob) deniz.avsar@kjemi.uio.no
Eirik Nøst Nedkvitne Stipendiat +47 97736092 (mob) +47 97736092 e.n.nedkvitne@kjemi.uio.no
Niels Højmark Andersen Senioringeniør +47 22855431 +47 97697098 (mob) n.h.andersen@kjemi.uio.no Fysikalsk kjemi, Raman spektroskopi, Kjemi
Tomas Mikoviny Senioringeniør +47 22856342 +47 90515081 (mob) tomas.mikoviny@kjemi.uio.no
Zeljka Raskovic-Lovre Overingeniør +47 96655168 (mob) zeljka.raskovic-lovre@kjemi.uio.no
Susanne Jøntvedt Jørgensen
Olga Nikolaevna Salina Avdelingsingeniør +47 92671845 (mob) o.n.salina@kjemi.uio.no
Knut Breivik Professor II 63898000 +47 90011742 (mob) knubr@kjemi.uio.no Kjemi, Miljøgifter, Organiske miljøgifter, Miljøanalyse, Modellering og simulering, POPs, Eksponering, Klima og miljø, EE-avfall
Harald Johan Walderhaug Professor +47 22855588 +47 46428178 (mob) h.j.walderhaug@kjemi.uio.no Kjemi, Polymerer - organiske materialer, Molekylær transport, NMR-metoder, Geler, Kolloidale systemer, Polymere løsninger, Mikroemulsjoner
Kari Kveseth
Claus Jørgen Nielsen Professor emeritus c.j.nielsen@kjemi.uio.no Spektroskopi, Klima og miljø, Fysikalsk kjemi, Atmosfærekjemi, Miljøkjemi
Hans Martin Seip
Georg Becher