Deltakere i Miljøvitenskap

Navn Telefon E-post Emneord
Rolf David Vogt Professor +47 22855696 +47 90615415 (mob) r.d.vogt@kjemi.uio.no Biogeokjemi, Humus, DOM, Eutrofiering, Vannforurensing, Jordkjemi, Miljøanalyse, Klima og Miljø, Miljøkjemi, Naturlig Organisk Materiale, Kina, Sur Nedbør, Tungmetaller
Jon Petter Omtvedt Professor +47 22855439 j.p.omtvedt@kjemi.uio.no Kjemi, Kjernekjemi, Kjerneenergi og stråling, Fysikk, Kjernefysikk: Kjerneenergi, Stråling, Detektorer, Syklotron, Kjernereaksjoner, Supertunge grunnstoff, Væske-væske ekstraksjon
Armin Wisthaler Professor +47 22859139 armin.wisthaler@kjemi.uio.no Massespektrometri, Atmosfærekjemi, Fysikalsk kjemi, Kjemi
Eddy Walther Hansen Professor +47 22855692 e.w.hansen@kjemi.uio.no Kjemi, Fysikalsk kjemi
Dag Øistein Eriksen Seniorrådgiver +47 22854964 d.o.eriksen@fys.uio.no Hydrometallurgi, tracer, sporstoff, radioaktivitet
Baptiste Languille Postdoktor baptiste.languille@kjemi.uio.no
Felix Maximilian Piel Postdoktor f.m.piel@kjemi.uio.no
Camille Marie Crapart Stipendiat c.m.crapart@kjemi.uio.no
Alexander Håland Stipendiat alexahaa@student.matnat.uio.no Miljøanalyse, Miljøkjemi, PTR-MS, HMS, DNOM
Maja Nipen Stipendiat 90776138 majanip@student.matnat.uio.no
Deniz Avsar Stipendiat deniz.avsar@kjemi.uio.no
Eirik Nøst Nedkvitne Stipendiat +47 97736092 e.n.nedkvitne@kjemi.uio.no
Niels Højmark Andersen Senioringeniør +47 22855431 n.h.andersen@kjemi.uio.no Fysikalsk kjemi, Raman spektroskopi, Kjemi
Tomas Mikoviny Senioringeniør +47 22856342 tomas.mikoviny@kjemi.uio.no
Zeljka Raskovic-Lovre Overingeniør zeljka.raskovic-lovre@kjemi.uio.no
Susanne Jøntvedt Jørgensen
Olga Nikolaevna Salina Avdelingsingeniør o.n.salina@kjemi.uio.no
Knut Breivik Professor II 63898000 knubr@kjemi.uio.no Kjemi, Miljøgifter, Organiske miljøgifter, Miljøanalyse, Modellering og simulering, POPs, Eksponering, Klima og miljø, EE-avfall
Harald Johan Walderhaug Professor +47 22855588 h.j.walderhaug@kjemi.uio.no Kjemi, Polymerer - organiske materialer, Molekylær transport, NMR-metoder, Geler, Kolloidale systemer, Polymere løsninger, Mikroemulsjoner
Kari Kveseth
Claus Jørgen Nielsen Professor emeritus +47 22855680 c.j.nielsen@kjemi.uio.no Spektroskopi, Klima og miljø, Fysikalsk kjemi, Atmosfærekjemi, Miljøkjemi
Hans Martin Seip Professor emeritus +47 22855401 h.m.seip@kjemi.uio.no Miljøtiltak, Analyse og miljø, Klima og miljø, Kjemi, Kost-nytte, Ferskvann, Snø og is
Georg Becher Professor emeritus georg.becher@kjemi.uio.no