English version of this page

Jord- og vannkjemi

Denne gruppen er desverre innaktiv fom. 01.10.21 og frem til ny vitenskaplig stilling er på plass.

I gruppen for jord- og vannkjemi studerer vi de hydro-biogeokjemiske prosessene som styrer mobilitet, transport og effekter av stoffer i miljøet knyttet opp til konkrete miljøutfordringer.

Vår studier er tverrfaglig, der vi bruker vår kjemikunnskap, kjemiske analyseverktøy og statistikk, sammen med modellering/simulering for, i samarbeid med andre naturvitere og samfunnsvitere, å generere kunnskap for en bærekraftig forvaltning av våre naturressurser.

Bekk med høyt kobberinnhold i Tibet (Foto: Huang, Univ. of Tibet)

Ettersom våre aktiviteter i hovedsak foregår på engelsk vil også det meste av informasjonen finnes på våre engelske sider.

Det vi gjør innen jord- og vannkjemi er å studere de hydro-, bio- og geokjemiske prosessene som styrer utvasking og transport av kjemiske stoffer fra jord til ferskvann. Mer konkret forsker vi på overgjødsling (eutrofiering), effekter av klimaendringer på vannkvalitet, fraksjonering/spesiering av tungmetaller (spesielt Hg) for å forstå deres transport og mobilitet fra jord til vann, og egenskapene og rollen til naturlig løst organisk materiale (humus).
Studiene foregår i stor grad i Kina, sentral Asia, Øst-Europa og Afrika.

Se også:  Masteroppgave i Jord- og vannkjemi 

 

Feltarbeid i Tanzania.
Feltarbeid i Tanzania (Foto: Maja Nipen).
Labarbeid, pipette
Labarbeid (Foto: Alexander Håland.

Emner

Kontakt

Miljøkjemi:
Professor Rolf D. Vogt

e-post:
rolf.vogt@kjemi.uio.no
Telefon: 22 855696

NMR:
Professor Eddy Walter Hansen

e-post:
e.w.hansen@kjemi.uio.no
Telefon: 22 855692

Se også

Interne sider (engelske)

Master i jord- og vannanalyse?

 

Publisert 23. feb. 2016 14:35 - Sist endret 19. aug. 2021 08:20