English version of this page

Jord- og vannkjemi

I Gruppen for jord- og vannkjemi studerer vi de hydro-biogeokjemiske prosessene som styrer mobilitet og transport av stoffer i miljøet knyttet opp til konkrete miljøutfordringer.

Vår studier er tverrfaglig, der vi bruker vår kjemikunnskap, kjemiske analyseverktøy og statistikk, sammen med modellering/simulering for, i samarbeid med andre naturvitere og samfunnsvitere, å generere kunnskap for en bærekraftig forvaltning av våre naturressurser.

Bekk med høyt kobberinnhold i Tibet (Foto: Huang, Univ. of Tibet)

Ettersom våre aktiviteter i hovedsak foregår på engelsk vil også det meste av informasjonen finnes på våre engelske sider.

Det vi gjør innen Jord- og vannkjemi er å studere de hydro-, bio- og geo-kjemiske prosessene som styrer utvasking og transport av kjemiske stoffer fra jord til ferskvann. Mer konkret forsker vi på overgjødsling (eutrofiering), effekter av klimaendringer på vannkvalitet, fraksjonering/spesiering av tungmetaller (spesielt Hg) for å forstå deres transport og mobilitet fra jord til vann, og egenskapene og rollen til naturlig løst organisk materiale (humus).
Studiene foregår i stor grad i Kina, sentral Asia, Øst Europa og Afrika.

Se også:  Masteroppgave i Jord- og vannkjemi 


Gruppemøte i Rondane

 

Emner

 

Publisert 23. feb. 2016 14:35 - Sist endret 30. mars 2016 14:30