Kjernekjemi

Kjernekjemi dekker et lite men etterspurt fagområde som forsyner norsk radiofarmasøytisk industri, offentlig forvaltning, de nukleære miljøene på Kjeller, Halden, FFI, m.fl. med nødvendig kompetanse innen anvendte radiokjemiske metoder, industriel bruk av radioaktive sporstoff, strålevern ved bruk av åpne radioaktive kilder, dekommisjonering av nukleære anlegg, beredskap i tilfelle ulykker eller terrorhandlinger med radioaktivt material, osv..

Det er for tiden mangel på personell med nødvendig kompetanse innen kjerne- og radiokjemi. Dyktige kandidater får raskt jobb etter endte studier. 

Bildet kan inneholde: forskning, gass, service, engineering, helsevesen.

Arbeid på et av våre radioaktivitetslaboratorier bak "body shield" av bly og blyglass. 

Kjernekjemi tilbyr kurs på alle nivåer. På bachelornivå kan du ta innføringskurset KJM3900 - Radioaktivitet (10 studiepoeng). Dette kurset gir deg en grundig og grunnleggende innføring i hvorfor noen atomkjerner er radioaktive og egenskapene til slike kjerner. Kurset lærer deg også hvordan radioaktivitet og radionuklider anvendes i forskning, nukleær medisin og industrielt. Om du allerede er ferdig med bachelorgraden er kurset klonet til 4-tusen nivå (KJM4900), det kan derfor også tas del av en MSc-grad med spesialisering innen kjerne- og radiokjemi. På den måten kan kandidater uten forkunnskaper innen faget likevel utdanne seg til radiokjemikere. 

På MSc-nivå tilbyr vi en kurspakke som gir deg nødvendige kunnskaper til å kunne bruke radioaktivitet til forskning og mange forskjellige anvendelser. Disse kursene er :

Alle 5-tusen-nivå kursene er klonet til 9-000 nivå, slik at de også kan tas som del av en PhD grad.

Fagfeltet Radiokjemi og hydrometallurgi er tradisjonelt lenket til hverandre og kjernekjemimiljøet ved UiO dekker et tydelig uttrykt behov i norsk prosessindustri for kompetanse på hydrometallurgi som bl.a. er viktig for omstilling til økt fokus på gjennbruk, gjennvinning, miljøforurensning og "grønn" bruk av mineralressurser. Nukleære metoder benyttes til å belyse de kjemiske reaksjonene og prosessene som er viktige for å mest mulig effektivt kunne gjenvinne og utvinne kritiske metaller for det grønne skiftet. 

Sist, men ikke minst, utgjør kjernekjemimiljøet på UiO det eneste stedet i Norge som gir en fullverdig utdanning i hele spektret av radiokjemi og kjernekjemi. Kjernekjemi utgjør således et unikt tilbud som UiO er alene om å tilby i Norge.


Ansatte

Professor Jon Petter Omtvedt Seniorforsker Dag Ø. Eriksen
j.p.omtvedt@kjemi.uio.no  

 

Av Jon Petter Omtvedt
Publisert 1. mars 2016 23:08 - Sist endret 24. mai 2022 09:49