Emner og studieplaner

Her har vi listet opp kurs som miljøvitenskap underviser og/eller som er spesielt aktuelle for studier hos oss.

Bachelor

Master og PhD

Oppbygging og gjennomføring

Eksempel på hvordan studiet på miljøkjemi kan bygges opp:

4. semester Masteroppgave
3. semester BIO4500 Masteroppgave
2. semester STK4900 GEO5900 Masteroppgave
1. semester KJM5700 KJM3900 KJM4070
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Eksempel på hvordan studiet på atmosfærekjemi kan bygges opp:

4. semester Masteroppgave
3. semester GEO4161 Masteroppgave
2. semester KJM5240 GEO5900 Masteroppgave
1. semester KJM5700 KJM3900 KJM4070
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Eksempel på hvordan studiet på kjernekjemi kan bygges opp:

4. semester Masteroppgave
3. semester

Spesialpensum*/

Relevant emne

Masteroppgave
2. semester KJM5922 Relevant emne

Spesialpensum*

Masteroppgave
1. semester** KJM4900*** KJM5912 KJM5903 KJM-MENA4030
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

* Spesialpensum kan for eksempel være væske-væske-ekstraksjon eller hydrometallurgi, avhengig av valg av masteroppgave. Maksimalt 15 studiepoeng i løpet av graden.

** Obligatoriske HMS-emner inngår også i 1. semester.

*** Dersom KJM3900 ikke allerede er fullført som en del av bachelorgraden.

 

Se også siden om master i kjemi for mer informasjon om oppbygging av studiet.

 

Publisert 22. apr. 2020 10:22 - Sist endret 22. apr. 2020 15:08