Når radioaktive villsvin blir den nye befolkningen

Den 11. mars 2011, en dato som vekker frem dårlige minner, både for befolkningen rundt kraftverket, og resten av verden. Den nord-østlige delen av Japan ble denne dagen rammet av et kraftig jordskjelv som ble målt opp til 9,0 på Richters skala. Et kraftig jordskjelv med en påfølgende 10 meter høy tsunami rev bort alt som var, og byen har siden stått tom; tom for mennesker og tomme hjem, se Figur 1. Tusenvis av menneskeliv gikk tapt og over 120.000 mennesker ble evakuert innenfor en radius på 20 km. Til og med den dag i dag, har ikke alle kunne returnere. Flere år har gått siden da, og nå er det mange som har begynt å vende tilbake. Man skulle nesten tro at området var øde og forlatt, men det disse tilbakevendende menneskene ikke forventet, var at stedet var fullt av villsvin. Ja, du leste riktig: radioaktive villsvin!

Figur 1: Bilde av villsvin, som spaserer i de evakuerte områdene.

 

Det store Fukushima atomkraftverket Fukushima Daiichi ble hardt rammet. Atomkraftverket var bygget for å tåle større skjelv, men ikke tsunamien som fulgte med skjelvet. Tsunamien var for stor til at kraftverket kunne tåle bølgene, da de var så høye som ti meter. Da disse traff kraftverket, ble det fylt med vann, og det elektroniske utstyret sluttet å virke. Dette førte til at nødaggregater som brukes til å kjøle ned reaktorene ikke funket. Det var da reaktorkjernen begynte å smelte. På grunn av den høye temperaturen, reagerte vannet med metall og ble spaltet til hydrogen. Dette førte videre til en eksplosiv reaksjon mellom hydrogen og oksygen. Reaktorkjernen var nå åpen, og lekkasjen var et faktum. Ulykken er blitt klassifisert som INES 7.

Figur 2: Bildet av Fukushima etter jordskjelvet og tsunamien i mars 2011.

 

Isotopene som begynte å lekke ut var blant annet isotopene plutonium (Pu-239), cesium (Cs-137) og jod (I-131), som sender ut ulik type stråling – beta- og gammastråling. Disse tre ble oppdaget utenfor Fukushima-reaktoranlegget og her befant eksempelvis plutonium seg i jordprøver fra området. Disse dannes enten som biprodukter, eller er produkter ved fisjon av uran. Fisjon kan være spontan, men også indusert. Prosessen går ut på at atomkjernen spaltes i to asymmetriske deler. Det er utrolig mange forskjellige fisjonsprodukter. Den spontane prosessen av dette skjer som regel for grunnstoffer med atomnummer over 80, mens en indusert fisjon skjer ved å bombardere atomkjernen til et gitt grunnstoff med enten gammastråling, nøytroner eller andre partikler.

 

Stråling, som kjent, kan føre til alvorlige helseproblemer. Jod (I-131) er den mest bekymringsverdige, og denne isotopen sender ut beta- og gammastråling. Denne typen stråling kan føre til alvorlige helseproblemer, som blant annet strålingsskader – og i verste fall ved høy eksponering kan det lede til dødsfall. Ved innånding, absorberes store deler av strålingen i skjoldbruskkjertelen, og betastrålingen kan skade skjoldbruskvevet. Høye doser av denne typen stråling, kan brukes til å behandle aktive skjoldbruskkjertler, men slike lave doser kan forårsake skjoldbruskkreft. Det er nettopp på grunn av dette at folk frykter disse radioaktive villsvinene som lever og bor der befolkningen nå skal flytte tilbake. Cesium avgir også både beta- og gammastråling, men absorbert cecium-137 skilles raskt ut av kroppen. Derfor har ikke eksponering for lave stråledoser av denne isotopen blitt knyttet til langsiktige sykdommer – som for eksempel kreft. Stråling er ikke bare farlig hvis man spiser det, store doser av beta-stråling kan føre til skader på huden som kan ligne på brannskader.

 

Etter katastrofen, begynte villsvinene som bodde høyt oppe på fjellet å bevege seg nedover mot de forlatte områdene. Dette var et paradis for dem, da området hadde masse mat og husly samtidig som ingen ville jage dem vekk. Villsvinene forsynte seg med alt de kunne, og siden både planter og jordsmonnet var kontaminert av radioaktivitet fikk flere av villsvinene radioaktivitet i kroppen. Villsvinene som tidligere har blitt sett som en delikatesse, er nå sett som farlige, radioaktive villsvin.  Det er ikke feil det siden radioaktiv stråling påvirker cellene i kroppen som kan føre til kreft, samt også tulle med DNAet, hvilket lett kan oppdages, ikke ved at villsvina er grønne og stråler, men ved at flere dyr og planter ble muterte.

 

Figur 3: Bilde av muterte planter forårsaket av de radioaktive utslippene rundt reaktoren.

 

Villsvinbestanden i området har faktisk økt med over 330% de siste fire årene, og de er grådige og altetende. Grunnen til at bestanden øker så raskt, er at de har et enormt potensial til å formere seg, og har brukt etterlatte hus som «hi» for å oppholde seg før og etter parings-prosessen. Dette gjør de helst dette på vårparten. Villsvin er meget tilpasningsdyktige, men de er også svært sosiale dyr – og derfor lever de helst i store flokker.

 

Svin, men også villsvin er kjent for å være altetende, og spesielt villsvin har svært god luktesans. Dette fører til at de kan finne mat hvor andre dyr ellers ikke klarer å finne mat. Dette er én av grunnene til at dette er en så suksessfull art. De spiser alt fra sopp, korn og frukt, til egg og smådyr. I seg selv er det bra at villsvin overlever på slike steder, selv etter ulykker som dette, men at de spiser så mye forskjellig, gjør at de blir eksponert for så mange forskjellige radioaktive stoffer. Det er jo som nevnt tidligere påvist at dette kan føre til feil i cellene i kroppen og føre til mutasjoner. De er normalt ikke aggressive, men om de føler seg truet eller har unger å passe på, kan de angripe mennesker – med andre ord: pass på!

 

Nå blir de radioaktive villsvinene fanget, drept og lagt i massegraver for å få kontroll på den store populasjonen av dem, samt for å få folk til å returnere til områdene rundt atomkraftverket. Dette er ikke en enkel prosess da massegravene fylles opp, og det ikke er nok folk med kompetanse til å kremere dem.

 

Etter alt dette, kan det tenkes at mange mennesker heller kan ha blitt skadet av de radioaktive stoffene, og ha helseproblemer i ettertid, men dette stemmer kun til en viss grad. Faktisk må man opp i en strålingsdose på omtrent 500 mSv på kort tid for at det skal ha alvorlige konsekvenser. Det er uklart hvor farlig det er å spise disse radioaktive villsvinene, men la oss være ærlige, vi både puster inn og spiser radioaktivitet hver eneste dag så det er ikke så farlig som mediene vil ha det til. FN-organet UNSCEAR har bekreftet at ingen personer i Fukushima gjennom sin levetid skal ha blitt eksponert for mer enn 10 mSv, enten fra omgivelsene, eller gjennom mat.

https://snl.no/Fukushima_-_kjernekraftulykke

https://www.aftenposten.no/verden/i/ywnr/Fakta-om-Fukushima-ulykken-i-Japan

http://www.upmc-cbn.org/report_archive/2011/IssueBrief_Radiation-at-Fukushima_03312011.html

https://www.dagbladet.no/nyheter/radioaktive-villsvin-formerer-seg-i-rekordtempo-ved-fukushima/60450236

https://snl.no/Fukushima_-_kjernekraftulykke

https://snl.no/Kjernekraft_i_Japan#-Kjernereaktorer_i_Japan

https://www.nrpa.no/nyheter/88405/tidligere-nyheter-om-japan

https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1710-ReportByTheDG-Web.pdf

http://ricochetscience.com/isotopes-fukushima/

https://www.nature.com/articles/srep02520.pdf (https://www.nature.com/articles/srep02520 )

https://ac.els-cdn.com/S004896971301173X/1-s2.0-S004896971301173X-main.pdf?_tid=7c6c78f4-f51d-46f7-8fdf-27b0e4700c1b&acdnat=1536659124_b3bfce88559f022ecff1dacdbb23264e (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004896971301173X )

https://www.dagbladet.no/nyheter/seks-ar-etter-katastrofen-svikter-robotene-som-skal-rydde-opp-i-fukushima/67383028

https://www.dagbladet.no/nyheter/radioaktive-villsvin-formerer-seg-i-rekordtempo-ved-fukushima/60450236

http://chernobylplace.com/fukushima-mutated-animals/

https://www.livescience.com/58216-radioactive-wild-boars-take-over-fukushima.html

https://www.radiologyinfo.org/en/info.cfm?pg=radioiodine

https://www.atsdr.cdc.gov/PHS/PHS.asp?id=575&tid=107

https://www.atsdr.cdc.gov/phs/phs.asp?id=646&tid=119

https://www.atsdr.cdc.gov/PHS/PHS.asp?id=438&tid=77

https://www.quora.com/What-would-happen-if-I-ate-small-piece-of-plutonium-radium-or-uranium

https://snl.no/Tsjernobyl-ulykken

https://snl.no/villsvin,

https://www.dagbladet.no/nyheter/radioaktive-villsvin-formerer-seg-i-rekordtempo-ved-fukushima/60450236

http://naturalsociety.com/photos-mutant-daisies-found-in-fukushima-safe-zone/

https://www.thetimes.co.uk/article/radioactive-boars-run-wild-around-fukushima-reactors-xfmh3gfxx

https://snl.no/fisjon_-_fysikk

https://snl.no/Richters_skala

https://snl.no/INES_-_gradering_av_kjernekraftulykker

[https://www.independent.co.uk/news/world/asia/minamisoma-the-long-road-to-recovery-for-the-city-that-was-all-but-swept-away-by-2011-tsunami-a6921761.html

 

Av Aleksander Granum Dalev, Karoline Hartvig, Camilla Søyland Larsen, Linh Tuyet Thi Nguyen
Publisert 4. okt. 2018 10:12 - Sist endret 4. juli 2019 11:13