Strålende sommerfugler

Skrevet av Zahra Ahmad

KJM3900 prosjektoppgave våren 2017

Naturlige mutasjoner er vanlig blant mennesker og dyr, men mutasjoner påført av radioaktivitet ofte bare reduserer livskvaliteten. Er det mulig at det ikke stemmer for selvlysende sommerfugler ?

For et par uker siden begynte jeg å se på en serie som heter «The 100», den handler om en post-apokalyptisk verden etter en atomkrig som har akklimatisert seg til nye verden. I første episode ser man, sommerfugler som har tilpasset seg denne verden og er selvlysende. Det fikk meg til å tenke, går det an? Er det mulig at sommerfugler tilpasser sin DNA for å se slik ut?  I denne bloggen skal jeg gå innpå om det er faktisk mulig å få til selvlysende sommerfugler.

Hva vil det si at noe er selvlysende?

Selvlysende egenskapen er ikke bare menneskeskapt i laboratorier, men det finnes dyr og planter som har denne egenskapen innebygd som ildfluer, morilder, og maneter. Dette er da den naturlige selvlysende effekten noen organismer har, men det jeg snakker om er ikke akkurat det. Det jeg snakker om er en annen type selvlysende effekt, enn det er primært snakk om. 

Hvor kommer lyset egentlig fra?

Når et radioaktivt materiale desintegrere sender den ut partikler som da krasjer med et molekyl eller atom. Desintegrasjon er når en kjerne går fra hverandre per tidsenhet. Etter at radioaktive partikkelen krasjer med et molekyl (eller atom) får molekylet nok energi til å eksitere et elektron til et høyere energinivå.

Etter som det er lite gunstig for elektronet å være i et høyere energinivå, så vil den deeksitere til grunntilstand. Ved å gjøre det sender elektronet ut energi i form av lysstråling. Denne lysstrålingen kommer vanligvis i ultrafiolett (UV) område. Hvis man blander inn fosfor ser man at fosforet sender ut en farge i det synlig lys spektret. Det er slik vi får selvlysende skilt, klokker eller kompass.

Sommerfuglenes mutasjon

Etter Fukushima ulykken så har naturen rundt kjernekraftverket forandret seg på forskjellige måter. I følge en rapport fra 2012 om området rundt Fukushima, var en del sommerfugler deformert på grunn av radioaktive strålingen [1][2]. Deformasjonene det er snakk om kan variere fra: Ufruktbarhet, deformerte vinger, bulkete øyner, uregelmessigheter i vingemønster, misformede antenner og ben, og de klarte ikke å bryte seg ut av kokongen.

 

2 måneder etter Fukushima ulykken

Forskere fra Japan samlet inn noen sommerfugler to måneder etter ulykken i Fukushima.  Etter sammenligning så de at der områdene det var mest radioaktivitet var størrelsen på vingene mye mindre og uregelmessig utvikling i øynene. Seks måneder etter dette, samlet de inn flere sommerfugler fra samme områdene for å kunne sammenligne. Resultatet fra andre innsamlingen i sommerfuglene viste at total mutasjonene ble mer enn doblet[6].

Men er det nok tid

Man har trodd at insekter er flinkere til å tilpasse seg miljøet de er i, men her ser vi at de sommerfuglene i de mer radioaktive områdene ikke har tilpasset seg. En av grunnen til det er at evolusjonen til insekter har skjedd veldige sakte gjennom tusenvis av år og med relativt lite miljø påvirkning. Det som skjedde med sommerfuglene rundt Fukushima er en brå forandring som gjorde at sommerfuglene ikke hadde muligheten til å tilpasse seg. Studiet japanere gjorde gikk ut på 6 til 8 måner bare. Kanskje ved å ha mer tid kunne de ha tilpasset seg.  

Lite sannsynlig for selvlysende sommerfugler

Hvis sommerfuglene klarer å få i seg fosfor uten å dø, og i nok mengde. Så må sommerfuglene ha radioaktiv stråling resten av livet akkurat som skiltene og klokkene som lyser av seg selv. Vi har jo naturlige radioaktiv stråling som vi blir utsatt for hele livet vårt, men det er i så små mengder at det ikke gjøre noe skade [4]. Det som er snakk om for sommerfuglene er relativt store mengder som fører eventuelt til død uansett.

Konklusjon

Ut ifra dette kan man ikke si at det går an å ha radioaktiv indusert selvlysende sommerfugler. Hvis man absolutt har lyst på en selvlysende sommerfugl, kan man sikker klare å lage noe sånt med teknologien vi har i dag, men det blir ikke på grunn av radioaktivitet.  

 

Kilder:

[1] http://www.livescience.com/22353-mutant-butterflies-japan-fukushima-disaster.html

[2] http://www.bbc.com/news/science-environment-19245818

[3] https://www.youtube.com/watch?v=Bv6VkasWmrU

[4] https://en.wikipedia.org/wiki/Radioluminescence

[5] https://en.wikipedia.org/wiki/Radioresistance

[6] https://www.nature.com/articles/srep00570

Av Zahra Ahmad
Publisert 27. apr. 2017 12:12