Tsjernobyls «Elefant fot». Den store radioaktive massen

Skrevet av Madelene Svendsen Vassilakis

KJM3900 prosjektoppgave våren 2017

Under Tsjernobyl-katastrofen ble det dannet en stor radioaktiv masse. Denne befinner seg i dypet av ruinene til reaktoren og er til og med i dag farlig siden den utstråler store mengder radioaktivet.

Kilde: (downloaded from the INSP digital library insp.pnl.gov/photobook/UK_CH/picturefiles/161.html )

Lava flow

Den 26. april 1986 under en rutinemessig test, i Tsjernobyl kjernekraftverk hadde den fjerde reaktoren en kraftig økning i energien og utløste en nødavstenging. Under vedlikeholdsrutinen var energinivået til reaktoren på ca. 7%, men den produserte fortsatt mye varme. Katastrofen startet da energinivået i reaktoren gikk fra 7% til 50% på bare 40 sekunder. Temperaturen økte til over 2000 ºC, vannet begynte å reagere med grafitt og zircaloy og det dannet hydrogen gass og zirconium. Forskere prøvde å slå av reaktoren, men mislyktes. Kontrollstavene som brukes til å styre kjernetemperaturen ble innsatt for sent inn i prosessen. I stedet for å kjøle ned, sprakk stengene i den stigende varmen fra kjernen og låste seg på plass. Hydrogen gassen begynte å samle seg og trykket i reaktoren ble så stort at det forårsaket en eksplosjon som blåste det mange tonn tunge lokket rett gjennom taket. En annen eksplosjon av enda større kraft enn den første blåste ut reaktorveggene fra hverandre og spydde brennene grafitt og andre deler av reaktorkjernen rundt anlegget,det ble det sendt ut knust kjernematerialet og radioaktivt avfall i luften.

Reaktoren består av søyler lagget av zircaloy og i midten er det uran staver med grafitt beholder rundt. Mellom stavene og zircaloyen renner det vann som hjelper med å holde temperaturen stabil i reaktoren.

På grunn av den veldig høye temperaturen i beholderen begynte uranet og zirkoniumet i kjernen å smelte og kombinere seg med smeltet grafitt. Denne kombinasjonen skapte et lava lignende stoff. Dette stoffet smeltet seg igjennom reaktoren. Det strømmet gjennom rør åt deg igjennom betong, helt til det hadde kjølt seg ned nok til å bli fast. Dette lava lignende stoffet ble kalt for Corium (fra engelsk ord for kjerne «core»). Tsjernobyl corium er sammensatt av reaktorens uran dioksyd brensel, dens zirkaloy kledning, smeltet betong, og spaltet og smeltet serpentinitt pakket rundt reaktoren som dens varmeisolasjon. Analyser har vist at corium ble varmet opp til høyst 2255 ° C, og holdt seg over 1660 ° C i minst 4 dager

Denne solide massen i kjelleren av det kjernefysiske anlegget ble ikke oppdaget før i desember 1986, noen måneder etter katastrofen. Før selve oppdagelsen av denne massen utførte forskere mange målinger får se på strålenivåer og fant dem til å være svært høye, men de visste ikke nøyaktig hva som var årsaken til den. Siden strålingen var så høy måtte de finne en måte å beskytte den ytre verden fra all strålingen og derfor bygde de en stor betongkonstruksjon, som de kalte «sarkofagen». Denne betongkonstruksjonen ble ikke helt forseglet, det er noen innganger slik at forskerne kan gjøre målinger og ta prøver.

I desember av 1986 bestemte de seg for å sende inn et lite kjøretøy med et kamera festet på for å se hva kilden til strålingen var. Det var for alt for farlig for et menneske å gå i nærheten av det.
Det de fant var en stor masse som var 2 meter lang og veide ca. hundre tonn. På grunn av sin størrelse og form ga de den navnet "Elefant foten". Denne gigantiske massen er svært radioaktiv og dødelig. Men hvor dødelig?

Hvis du står nær den i 30 sekunder vil du begynne å føle deg svimmel og sliten, etter 120 sekunder begynner cellene å bli ødelagt og etter 300 sekunder har du ca. 48 timer igjen å leve. (James Dempsey, 2016)

I 1986 ble strålingsnivået til "Elefant foten" ble målt til 10.000 røntgen per time, samme eksponering som mer enn 4.5 millioner røntgenbilder og alle som nærmet seg den ville ha fått en dødelig dose på under ett minutt. (James Dempsey, 2016)

Elefant foten er fortsatt i bunnen av Tsjernobyl kjernekraftverk, og den genererer forstatt rikelig med varme og den smelter fortsatt gjennom betongen. Hvis den treffer grunnvann, kan den utløse enda en katastrofal eksplosjon eller lekke radioaktivt materiale i vannet som vil forgifte drikkevannet til de beboelige omredene i nærheten.

Lenge etter katastrofen, fortsetter dette unike radioaktive avfallet å være et testament til de potensielle farene ved kjernekraft.

Elefant foten vil være der i århundrer, det vil sitte i den mørke kjelleren av betong og stål, som et symbol på at et av menneskehetens mest kraftige verktøy kan ha forferdelige konsekvenser.

 

Kilder:

 

Adrian (2016) Chernobyl’s deadly elephant’s foot. Tilgjengelig fra:

<http://www.ripleys.com/weird-news/elephants-foot/>

 

James Dempsey (2016) The Elephant foot of Chernobyl and the world’s deadliest selfie.  Tilgjengelig fra:

 

<http://www.newstalk.com/The-Elephants-Foot-of-Chernobyl-and-the-worlds-deadliest-selfie>

 

Artikkel fra wikipedia. Corium (nuclear reactor). Tilgjengelig fra:

<https://en.wikipedia.org/wiki/Corium_(nuclear_reactor)#Chernobyl_accident>

 

Publisert 27. apr. 2017 12:12