BSc-, MSc- og PhD-oppgaver i Kjernekjemi

Symbol for radioaktivitet

I forskningsgruppen for kjerne- og radiokjemi lærer du om radioaktivitet og hvordan atomkjernen er bygget opp. Videre lærer du hvordan du kan bruke radioaktivitet - "tracere" - til å følge forskjellige reaksjonsveier for å undersøke et system eller en prosess.

Kjernekjemi tilbyr forskningsoppgaver som er relatert til miljøvitenskap, hydrometallurgi, kjemiske egenskaper til "supertunge grunnstoff" (transaktinidene) og nukleærmedisin.

Forskningsaktiviteten er spesielt rettet mot hydrometallurgi (se egen side), dvs. utvinning og gjennbruk av metaller, og kjemiske studier av de aller tyngste grunnstoffene som kan lages, de såkalte supertunge grunnstoffene.

Vi har også en forskningsaktivitet rettet mot nukleærmedisinske anvendelser, spesielt bildediagnostikkverktøyet PET.